Hodnotit / sdílet na:

Neplodnost – prohlubující se problém párů 21. století

Je mnoho párů, které touží mít dítě a ne každý pár má to štěstí počít dítě spontánní cestou.

Miminko
O neplodnosti mluvíme v případě, že žena po ročním pravidelném nechráněném styku neotěhotní. Po této době je párům doporučováno vyhledat odborníka z kliniky reprodukční medicíny pro zjištění příčin neplodnosti

Může se jednat jen o lehkou poruchu, která může být odstraněna úpravou životosprávy či podporou pomocí léků. U většiny páru je však příčina neplodnosti složitější a je třeba ji řešit individuálně.

Moderní medicína v dnešní době již nabízí celou řadu speciálních metod asistované reprodukce, která umožní téměř každému páru splnit si sen – počít dítě.


Vyšetření ženy


Jedna z nejčastějších příčin neplodnosti u ženy je porucha zrání vajíček – anovulace.

Věk je jedním z hlavních faktorů neplodnosti ženy. Se zvyšujícím se věkem ženy dochází k snížení počtu a kvality vajíček. Po 35. roce již dochází k výraznému snížení produkce vajíček. Od 40. roku je schopnost počít dítě již velmi omezena.

Na naší klinice reprodukční medicíny se zaměřujeme na léčbu žen, které se rozhodly mít dítě ve "vyšším věku", tzn. po 40. roce. Ve většině případů je jedinou možností léčby darování vajíček od mladé zdravé dárkyně. Více na našich webových stránkách www.reprogenesis.cz.

Poruchu plodnosti způsobuje i přítomnost endometriózy, genetická porucha, srůsty na vejcovodech v důsledku zánětů, imunitní reakce, kdy tělo ženy produkuje protilátky proti spermiím partnera nebo implantujícího se embrya.

Při vyšetření ženy se zjistí příčiny neplodnosti a navrhne se nejoptimálnější postup léčby.


Vyšetření muže


Mužská plodnost je závislá na kvalitě, počtu a pohybu spermií. U některých mužů dochází vlivem špatného životního stylu ke zhoršení funkční kvality spermií. Takové spermie potom nemusí být schopné urazit vzdálenost k vajíčku nebo mají omezenou schopnost proniknout do vajíčka a oplodnit ho.

Další faktory, které mohou snížit plodnost muže, jsou genetická zátěž, imunitní reakce, porucha produkce hormonů, neprůchodnost vývodných cest, neschopnost ejakulace, zánětlivá onemocnění vývodných cest mužského pohlavního ústrojí apod.

V některých případech nemusí být příčina odhalena vůbec.

Základním vyšetřením muže je vyšetření spermiogramu. Na základě výsledku spermiogramu je lékařem doporučena metoda asistované reprodukce, u které bude očekávaný výsledek co nejlepší.


Léčebné postupy


reprogenesis
Ženy s nepravidelnou nebo chybějící ovulací jsou stimulovány pomocí hormonální terapie, kdy se navodí na vaječnících tzv. hyperstimulace (zrání více vajíček v průběhu jednoho cyklu). K úspěšné léčbě pomocí asistované reprodukce je cílem získat vyšší počet zralých vajíček a následně i vyšší počet embryí.

Existuje více variant stimulačních protokolů. Optimální varianta pro léčbu je stanovena na základě komplexního vyšetření ženy.

Podrobnější informace o léčebných postupech prováděných na naší klinice naleznete zde: http://www.reprogenesis.cz/umele-oplodneni/


Dárcovský program


Pokud je po vyšetření léčeného páru stanovena diagnóza neplodnost z důvodu, kdy nedochází k produkci zárodečných buněk u ženy nebo muže léčeného páru, je možnost použít k léčbě darovaná vajíčka, darované spermie, popř. darovaná vajíčka i spermie za vzniku darovaného embrya.

Už sama informace, že není možné mít dítě z vlastních buněk je velmi stresující.

Pokud se pár nerozhodne pro adopci nebo život bez dětí je toto jediná možnost, kterou nabízí moderní medicína - umožní pomocí darovaných buněk partnerům prožít ten krásný pocit těhotenství a porodu "svého" dítěte.

Unikátní a rozsáhlá dárcovská databáze naší kliniky umožňuje léčenému páru zahájit léčbu pomocí darovaných buněk bez čekací doby.


Monitoring embryí zvýší vaši šanci v léčbě neplodnosti


Neinvazivní kontinuální monitoring je nová metoda v kultivaci embryí v laboratorních podmínkách. Tato metoda umožňuje sledovat nepřetržitě vývoj embryí bez potřeby vystavovat je nepříznivým podmínkám, kdy je nutné na krátkou dobu embrya vyjmout z kultivačního boxu a provést kontrolu pod mikroskopem mimo kultivační box.

EmbryoScope - zdroj obrázků: www.fertilitech.com
V čem je vlastně změna? Podstatou je, že vývoj embrya se nehodnotí pouze jednou za 24 hodin, ale je snímán kamerovým systémem přímo v inkubátoru a zaznamenáván do počítače od vzniku zygoty až po samotný transfer embrya, což bývá většinou do pátého dne. Tento systém umožňuje zhodnotit jakékoliv změny a dění ve vývoji embrya jako je například: čas prvního dělení, poruchy dělení, jejichž důsledkem mohou být různé genetické abnormality. Pomocí monitoringu embryí se zvyšuje efektivita výběru embryí k transferu, následně se zvýší šance pacientky otěhotnět a donosit zdravý plod.

Na našem pracovišti používáme dánský systém EmbryoScope. Je to v současné době jeden z nejdokonalejších přístrojů v oblasti monitoringu embryí. Jedná se o inkubátor, kamerový systém a počítač v jednom. Inkubátor reguluje hladinu CO2 a O2, čímž se citlivěji simuluje prostředí dělohy. Navíc se každých 10 minut čistí celý objem vzduchu v inkubátoru pomocí karbonových filtrů a HEPA filtrů. V jednom EmbryoScopu je možné kontinuálně sledovat embrya šesti pacientek. Každá pacientka má kultivační misku pro 12 embryí. Průběh celého vývoje je zaznamenáván do počítače a před transferem embryolog hodnotí nejen aktuální kvalitu a vývoj embryí, ale také dělení a změny embryí v průběhu pětidenní kultivace. Bonusem pro pacientku je videozáznam transferovaných embryí.


reprogenesis
PŘEČTĚTE SI:
Informační leták kliniky reprodukční medicíny ReproGenesis


reprogenesisDětská výživa
dětský bazárek