Hodnotit / sdílet na:

Vícečetné těhotenství a předčasný porod

Největším rizikem vícečetného těhotenství je hrozící předčasný porod. Dle statistik je pro dvojčata oproti těhotenství s jedním plodem, které trvá 40 týdnů, sice příznivější těhotenství trvající pouze 37-38 týdnů, bohužel až 50% všech vícečetných těhotenství končí před 37. týdnem. Porod v období mezi 26.-37. týdnem těhotenství je u dvojčat až 10krát častější než u samostatně narozených dětí.

Při předčasném porodu mezi 26.-37. týdnem těhotenství hrozí:


  • nebezpečí dýchacích a neurologických komplikací

Při předčasném porodu po 38. týdnu těhotenství hrozí:


  • nedostatečná kapacita placenty pro přívod kyslíku a živin
  • nedostatečná kapacita placenty k odstraňování kysličníku uhličitého a zplodin

Se zvýšeným nebezpečím novorozeneckých úmrtí a vyšší pravděpodobností poškození plodů v době kolem porodu úzce souvisí jejich velmi nízká porodní hmotnost. Za dítě s nízkou porodní hmotností je považován novorozenec, jehož porodní hmotnost je nižší než 2500 g. Průměrná porodní hmotnost jednotlivě narozených novorozenců je v naší republice okolo 3500 g, u dvojčat cca 2400 g. Je tedy zřejmé, že i kdyby nedošlo k předčasnému porodu dvojčat, je jejich porodní hmotnost nízká a tudíž se jedná o těhotenství rizikové.

I když jsou rizika u předčasně narozených vícerčat veliké, je díky dnešnímu vybavení porodnic a vysokým znalostem a zkušenostem lékařských týmů (perinatologů) možné zachránit i novorozence s porodní hmotností nižší než 1000 g. V žádném případě to neznamená, že mají tito novorozenci vyhráno. I přes veškeré medicínské pokroky jsou vystaveny obrovskému riziku různých poškození, infekčních nákaz a dlouhodobému pobytu na jednotkách intenzivní péče perinatologických center.

Perinatologických center, kde se rodí děti před 32. týdnem jejich těhotenského stáří, je v současné době v České republice celkem dvanáct. Zde se starají i o všechna předčasně narozená miminka narozená od 24. týdne těhotenství převezená z jiných porodnic v republice. Síť perinatologických center byla v naší republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie.