Hodnotit / sdílet na:

Kdo je to dula?

zpět na přehled článků o dulách

Dula je profesionální pomocnicí, průvodkyní nastávající matce. Doprovází ženu v průběhu těhotenství, během porodu i v prvních týdnech po porodu.

Profese duly v naší republice vznikla v roce 2001, ve světě ale duly fungují mnohem déle. Nejedná se o profesi zdravotnickou, ale o pomáhající profesi, dula není zdravotník a i v případě, že sama má zdravotnické vzdělání , v roli duly jako zdravotník nevystupuje. Nabízí ženě fyzickou i psychickou podporu, jejím cílem je ženě období kolem počátku mateřství co nejvíce usnadnit, zpříjemnit, ale nijak ženu neřídí, "nenavádí", nevyšetřuje, nehodnotí.

Je přítomna u nastávající matky podle jejích potřeb a přání, každá maminka si může sama určit, jak si přeje, aby spolupráce s její dulou vypadala, jak často se chce s dulou vidět, zda jí stačí jedno předporodní setkání a následně doprovod u porodu, nebo zda chce být v kontaktu po celou dobu těhotenství.

Duly doprovázejí ženy na jejich cestě, tak, jak ony samy si ji vyberou, ať už je jejich přáním a prioritou rodit co nepřirozenější cestou, nebo si vyberou porodnici nabízející co nejvíce medicínských vymožeností, včetně například epidurální analgezie.

Pokud dula doprovází ženu při porodu, je s ní po celou dobu, může být s ženou již doma před společným odjezdem do porodnice, nebo se scházejí až při příjmu na porodní sál. Nastávající maminka své dule zavolá, jakmile má pocit, že již se porod rozbíhá a že ji bude potřebovat a společně se dohodnou na postupu, kdy a kam se dula za ženou dostaví.

Po celou dobu porodu neodchází, zůstává až do porodu miminka a novou rodinu opouští až ve chvíli, kdy jsou po nezbytných ošetřeních a miminko si spokojeně užívá v náručí rodičů. Během porodu ženě naslouchá, masíruje ji, nebo ji třeba jen drží za ruku, podává jídlo, pití, pomáhá najít vhodnou úlevovou polohu, společně s matkou dýchá, vše podle přání a potřeb konkrétní ženy.

Dula není "náhradou" za partnera u porodu, její úloha je jiná a je–li u porodu přítomen i otec, doprovází oba rodiče, aniž by vstupovala mezi ně a jakkoli brala otci jeho roli. Může v takovém případě pomoci muži orientovat se v tom, co se děje, díky tomu, že mu dodává klid a pocit bezpečí, on je potom lépe schopen své ženě naslouchat a prožívat s ní intenzivní okamžik zrození jejich dítěte.

Pokud žena u porodu svého partnera mít nechce, nebo nemůže, může být dula velmi dobrým pomocníkem, nesupluje však partnera, stále zůstává profesionálním doprovodem. Výhoda duly, narozdíl od rodinných příslušníků, kamarádky apod. spočívá v její profesionalitě, ví, jak porod vypadá, co se u něj děje, zná běžné medicínské postupy, které může v průběhu porodu ženě popsat, vysvětlit, jak co probíhá a co bude následovat.

Ženy často takto lépe zvládají i náročnější chvíle, právě díky tomu, že rozumějí, co se s nimi děje, chápou, proč muselo k některému zákroku, který třeba původně nechtěly, dojít a zůstanou–li i v náročnějších situacích v klidu, je větší pravděpodobnost, že si z porodu neodnesou traumatický, ale pozitivní zážitek.

Dula má zároveň určitý nadhled, odstup. Je vyškolená v tom, jak zvládnout zátěžové situace, jak účinně pomoci. Rodinní příslušníci mohou být u porodu výbornou podporou, ale mohou se bát, když situaci nerozumí, mohou být netrpěliví a je pro ně pak těžké dodávat pohodu a klid, když ho sami necítí.

Samozřejmě mnoho lidí namítne, že není potřeba další osoba na porodním sále, že je tam přece personál - porodní asistentky, lékaři,... Bohužel, porodní asistentky mají v porodnicích málo času a prostoru na to, aby mohly ženě dát potřebnou podporu po celou dobu porodu. I kdyby porodní asistentka sebevíce chtěla, nemůže být stále u jedné rodící maminky, protože má většinou na starost žen více, navíc má i jinou práci, jejím hlavním úkolem je sledovat a hodnotit zdravotní stav ženy, je zodpovědná za to, že včas odhalí blížící se komplikace a pokud má čas věnovat se tomu, jak se žena cítí, co zrovna potřebuje, nebývá to na dlouho, protože povinnosti volají i jinde.

Tady dula může velmi dobře práci porodních asistentek doplňovat, jejich úloha u porodu je rozdílná a dula právě díky tomu, že se nemusí soustředit na medicínskou stránku porodu, má prostor k naslouchání, empatii a opečovávání.

Jsou ženy, kterým vyhovuje být u porodu zcela samy, dokážou se tak dobře naladit na svoje tělo a miminko a přítomnost kohokoli dalšího by jim porod spíše rušila. Ty ženy, které ale chtějí mít někoho u sebe a užít si porod s pocitem bezpečí a permanentní péče, mohou zvolit právě dulu.

V případě zájmu může nastávající maminka dulu vyhledat na internetu, podle regionu, sympatií, domluvit si schůzku, nebo se nejprve informovat telefonicky či e-mailem o podmínkách a způsobu doprovodu.

Duly fungují již po celé republice, v některých regionech si mohu ženy už vybírat z více dul, někde je třeba zatím jen jedna, nebo dvě, ale pokud si to maminka přeje, jistě se jí podaří dulu nalézt, i když třeba z jiného města, pro duly většinou není problém dojet i do vzdálenější porodnice.

Porod je pro život jeden z nejvýznamnějších okamžiků, jak pro narozené dítě, tak pro jeho rodiče. Ženy na svůj porod často vzpomínají celý život, při mnoha příležitostech si o svých porodech vyprávějí, různá zranění, pocity samoty, bezmoci si navždy pamatují. Fyzická bolest, která porod provází bývá rychle zapomenuta, ale to, jak se ženy cítily při porodu na duši, zda byly obklopené láskyplným a bezpečným prostředím, nebo neměly komu se svěřit a o koho se opřít, to si pamatují navždy.

V paměti zůstává atmosféra porodu, zda se žena cítila středem vesmíru, nebo naopak posledním článkem v soukolí porodnice.

Každá žena potřebuje a chce prožít svůj porod jinak, přizvat ke svému porodu dulu, může být jednou z možností, jak si porod usnadnit, zpříjemnit a jak se postarat o to, abychom na něj jednou nevzpomínaly se smutkem, ale s radostí.

České duly
Pro www.naseporodnice.cz napsala:
Květa Cermanová, certifikovaná dula sdružení České duly (www.mojedula.cz)