Hodnotit / sdílet na:

Krvácení po porodu

Zesílené krvácení po porodu vzniká, pokud děloha není schopna se dostatečně stáhnout a uzavřít tak otevřené cévy po porodu placenty. Příčinou bývá často část placenty, která zůstala zadržena uvnitř dělohy nebo porodní poranění (krvácení z poranění pochvy nebo čípku). I když může jít o dost velká krvácení, ženu většinou neohrožují. Mnohem nebezpečnějším, dokonce život ohrožujícím stavem, je krvácení, jehož důvodem je porucha se srážením krve.


Poporodní krvácení může mít řadu příčin, mezi nejčastější patří:


Hypotonie až atonie děložní - je provázena výrazným krvácením po porodu plodu, před nebo častěji po porození placenty. Vzniká více po porodech velkého plodu nebo vícečetného těhotenství, kdy je děložní stěna výrazně rozepjatá a její poporodní stažení je menší a nestačí dostatečně bránit krvácení z místa, kde byla uložená placenta. Dále k hypotonii může dojít při prodloužených (déletrvajících) nebo naopak překotných porodech. Léčba je zprvu medikamentózní, aplikují se léky stahující dělohu. Pokud je léčba bez efektu, je nutné zakročit operačně. Při výrazném krvácení je pak nutno provést odstranění dělohy jako život zachraňující výkon.

Zbytky placentární tkáně po porodu - drobná tkáňová drť po porodu v děloze je běžná, pokud však její množství přesáhne určitou hranici, může být zdrojem dlouhodobého nebo silného krvácení, popřípadě zánětu v děloze. Prevencí je kontrola celistvosti placenty po porodu. Zadržení drobné části placenty v děloze však často nelze i při maximálně pečlivé kontrole lůžka po porodu vyloučit. Proto je v případě silnějšího zakrvácení nebo prodlouženého krvácení po porodu vždy vhodné navštívit lékaře, který se ultrazvukem přesvědčí, zda je dutina děložní prázdná či ne. Léčbou je při minimálním nálezu v děloze aplikace léků stahujících děložní svalovinu (za účelem vypuzení obsahu), při výraznějším pak kyretáž dutiny děložní v celkové narkóze.

Porodní poranění - vzniklá za porodu v oblasti měkkých porodních cest (trhliny v pochvě, trhliny hráze, stydkých pysků, oděrky, ...). Poranění je diagnostikováno ihned po porodu, při kontrole porodních cest na porodním sále. Ošetření probíhá v lokálním umrtvení. Pouze v případě výraznějších poranění nebo bolestivosti se provádí ošetření v celkové narkóze.

Zánět dělohy - nejčastěji je lokalizován v ploše po odloučené placentě. Projevuje se teplotou, zapáchajícími očistky, slabým krvácením (není podmínkou) a bolestivostí dělohy. Léčba je antibiotická, pokud jsou přítomny zbytky placentární tkáně v děloze, provádí se kyretáž.


Rozdělení porodnického krvácení podle doby jeho vzniku:


Antepartální a intrapartální krvácení - krvácení po 24. gestačním týdnu až do vlastního porodu plodu. Nejčastějšími příčinami tohoto krvácení jsou předčasné odloučení placenty (abrupce placenty), nevhodné uložení placenty v dolní části dělohy (vcestné lůžko - placenta previa) a zeslabení děložní stěny (děložní ruptury).

Postpartální krvácení, které dále dělíme na primární (do 24 hodin po porodu) a sekundární (po 24 hodinách po porodu do konce šestinedělí). Nejčastější příčinou je děložní atonie, následována porodními poraněními.

Pro kontrolu krvácení je pacientka po porodu sledována na porodním sále ještě minimálně dvě hodiny, neboť poporodní krvácení může nastat rychle a být v poměrně krátkém časovém úseku až život ohrožující. Pro úspěšnou léčbu je vždy rozhodující rychlé stanovení diagnózy.

V dalším těhotenství není pravděpodobnost opakování této komplikace vyšší než u jiných těhotných žen. Při příjmu na porodní sál k porodu je však třeba na tuto komplikaci vždy upozornit lékaře!Výživa a vitamíny

dětský bazárek