Hodnotit / sdílet na:

Metody asistované reprodukce (AR)

Pojem asistovaná reprodukce se používá v souvislosti s metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými buňkami (vajíčkem nebo spermiemi). Základní metodou asistované reprodukce (dále jen AR) je metoda mimotělního oplození (IVF + ET), od které byly postupně vyvinuty další techniky a postupy.


Přehled metod AR:


 • IVF + ET (in vitro fertilizace + transfer embrya) - oplození vajíčka spermií mimo tělo matky a následný přenos zárodku (embrya) do dělohy. Výsledky však ovlivňuje řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří věk ženy, hormonální příprava, kvalita spermií, kvalita a technika transferu a dále počet transferovaných embryí. V České republice jsou zdravotními pojišťovnami hrazeny 3 léčebné cykly.
 • GIFT - přenos pouze gamet (spermií a vajíček) do vejcovodu matky
 • ZIFT (TET) - přenos zárodku do vejcovodu
 • PZD - naříznutí obalu vajíčka mikrojehlou
 • AH - naříznutí obalu embrya
 • ICSI - přímé injekční vpravení jedné spermie do vajíčka
 • KET - přenos rozmraženého embrya do dělohy
 • MESA - mikrochirurgický odběr spermií z nadvarlete
 • TESE - odběr spermií z varlete

O zařazení neplodných párů do programu AR a zvolené metodě léčby rozhoduje tým specialistů ve spolupráci gynekologa, embryologa, genetika, imunologa, androloga (lékař zabývající se diagnostikou a léčbou poruch mužských sexuálních a reprodukčních funkcí).


Indikace AR v případě:


 • poškození vejcovodu - není možné spojení spermie a vajíčka přirozenou cestou
 • poruchy plodnosti muže
 • endometriózy - onemocnění, kdy se ložiska děložní sliznice (tzv. endometrium) vyskytují mimo děložní dutinu. I přes nenormální umístění tato ložiska fungují stejně jako ta v děložní dutině, což znamená, že během menstruace krvácejí.
 • imunologický faktor (jsou přítomny protilátky zabraňující otěhotnění)
 • nejasné příčiny neplodnosti
 • příčiny neplodnosti vyžadující dárcovství vajíčka


Méně používané metody asistované reprodukce:


- Preimplantační genetická diagnostika (PGD)

Tato metoda umožňuje genetickým vyšetřením embrya odhalit specifické genetické abnormality budoucího plodu. Z vyvíjejícího se embrya je před jeho přenosem do dělohy odděleno určité potřebné množství buněk a ty jsou geneticky vyšetřeny. Embryo se tímto zákrokem nepoškodí a v případě nálezu genetické patologie není toto embryo přeneseno do dělohy.

K tomuto vyšetření se přistupuje v případě výskytu chromozomální patologie u některého z budoucích rodičů, vyšší věk ženy, porod dítěte s vrozenou vadou v rodině, opakované samovolné potraty či opakovaná zástava vývoje embryí v IVF programu.

- Dárcovství oocytu

Tato metoda je používaná hlavně u žen bez funkčních vaječníků. Těmto ženám je do dělohy přeneseno embryo, které vzniklo oplozením spermiemi jejího partnera a vajíčka cizí dárkyně. Tato léčba je vysoce úspěšná.

- Kryokonzervace vajíček

Tato metoda je používaná ze stejných důvodů jako v případě zamrazování embryí. Úspěšnost oplození vajíček po jejich rozmražení je však dost nízká.

- Dárcovství embryí

V některých případech neplodnosti je možné přenést do dělohy ženy nepoužitá embrya od jiného páru.