Hodnotit / sdílet na:

Nedostatek kyslíku plodu - hypoxie a asfyxie

Dušení plodu z důvodu snížené dodávky kyslíku je jednou z nejčastějších příčin úmrtí nebo těžkého poškození plodu. Nejmírnější stadium se nazývá hypoxémie, dále pak hypoxie, nejtěžším stádiem je asfyxie.

I po asfyktické příhodě může dojít k úplnému uzdravení, záleží na rychlosti obnovy kyslíku, těchto případů je většina. U novorozence se projeví pouze těžší poporodní adaptací. Po porodu asfyktického novorozence pediatr ihned zahajuje resuscitaci.

Pokud však není asfyxie včas odvrácena, dochází k těžkému postižení novorozence s neurologickými následky (křeče, zvýšená dráždivost, poruchy vědomí, snížené svalové napětí) nebo dokonce k jeho úmrtí.

Nejčastěji postiženým orgánem bývá mozek, který je nejnáročnější na přísun živin a zároveň důležitý k řízení ostatních orgánů. Proto při závažné asfyxii dochází k centralizaci oběhu. Krev proudí hlavně do mozku a srdce a ostatní orgány tak strádají. Může dojít k selhání ledvin, plic, jater, gastrointestinální dysfunkci, postižení centrálního nervového systému a selhání srdce.


Hypoxie


Hypoxii podle vztahu k porodu dělíme na:

 • antepartální - vznikla před porodem
 • intrapartální - vznikla za porodu
 • postpartální - vznikla po porodu

V 90% vzniká hypoxie již prenatálně a pouze 10% až po porodu (postnatálně). Po asfyktické příhodě může dojít k úplnému uzdravení, ale také těžkému postižení s neurologickými následky.

Hypoxii dělíme podle délky trvání na:

 • Chronickou - nejčastější příčinou je špatná funkce placenty, její nedostatečné prokrvení. Důvodem může být přenášení, nebo opakované stlačení pupečníku při nedostatku plodové vody nebo onemocnění matky (např. anémie, vysoký nebo naopak hodně nízký krevní tlak). Při chronické hypoxii porodník zvažuje všechny faktory o ukončení těhotenství. Hlavní je posuzovat stav hypoxie komplexně s ohledy na plod i matku.
 • Akutní - nejčastěji se objevuje u náhlých stavů, jako jsou pupečníkové komplikace nebo předčasné odlučování placenty. Při akutní hypoxii při porodu porodník co nejrychleji vybaví plod. Někdy je nutné použít porodnické kleště či vakuový extraktor. Dalším možným řešením dané situace bývá i císařský řez.

Úspěšnost resuscitace závisí na fázi hypoxie, čím dříve je zahájena resuscitace, tím lépe. Krizový stav nastává a doba pro záchranu plodu se zkracuje, pokud chronickou hypoxii bezprostředně následuje hypoxie akutní.


Asfyxie


Příčin porodní (perinatální) asfyxie je celá řada, může stát na straně matky, plodu nebo obojí.

Možné příčiny porodní asfyxie ze strany matky:

 • zhoršené okysličení matky - z důvodu srdečního, plicního onemocnění
 • špatný průtok placenty - nízký nebo naopak vysoký krevní tlak matky
 • abnormální děložní kontrakce
 • komprese pupečníku - uzel na pupečníku
 • předčasné odloučení placenty
 • stárnutím placenty

Možné příčiny porodní asfyxie ze strany plodu:

 • selhání srdce při vrozených srdečních vadách - porucha rytmu
 • těžká anemie
 • sepse (těžká infekce) novorozence
 • pneumonie (zápal plic)
 • těžká nezralost
 • a další

Zdravý plod má dostatek obranných mechanizmů, které ochrání jeho životně důležité orgány. Pokud však dojde k vyčerpání těchto adaptačních mechanizmů, dochází k poškození plodu, které nazýváme hypoxicko - ischemické. Dochází při něm nejen k omezené dodávce kyslíku, ale i k omezené výměně oxidu uhličitého a jiných produktů metabolismu.


Prevence a diagnostické metody


Hlavní prevencí je pravidelná návštěva prenatální poradny. Jde-li o rizikové těhotenství ze strany matky či plodu, je těhotná žena pečlivě sledována v rizikových poradnách. Samy maminky by měly sledovat pohyby plodu, a to hlavně u přenášených dětí. Při jakékoliv pochybnosti je lépe se obrátit co nejdříve na svého gynekologa nebo zajet do nejbližší porodnice.

Pomocí kardiotokogramu (CTG) lze odhalit hypoxii před porodem i za porodu, kdy je pomocí elektrod snímána srdeční činnost plodu a zároveň nitroděložní tlak matky. Dalšími metodami je tzv. biofyzikální profil plodu. Skládá se z pěti parametrů, které se hodnotí pomocí ultrazvuku v průběhu třiceti minut.

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření cév placenty je čím dál více využívanou metodou. Stanovuje se odpor cév placenty, který by měl v druhé polovině těhotenství klesat.

Intrapartální pulsní symetrie hodnotí saturaci kyslíku krve plodu za porodu.Výživa a vitamíny