Hodnotit / sdílet na:

Postup při uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění (NP) – Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Postup pojištěnce:


Nárok uplatňuje těhotná pojištěnka (pojištěnka, která porodila) tiskopisem "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", který jí vydá ošetřující lékař (gynekolog), u něhož je v předporodní péči.

Lékař potvrdí v části A. tiskopisu předpokládaný den porodu.

Pojištěnka vyplní požadované údaje v části B.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče z rozhodnutí příslušného orgánu nebo z důvodu úmrtí matky, z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění matky, pro které nemůže o dítě pečovat, a na základě dohody matky s manželem nebo otcem dítěte se uplatňuje tiskopisem "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče". Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kterékoliv OSSZ, popř. u svého zaměstnavatele. K žádosti je povinen doložit doklady prokazující převzetí dítěte do péče (blíže "poučení" na druhé straně tiskopisu).

Žádost o peněžitou pomoc předává zaměstnanec (zaměstnankyně) svému zaměstnavateli.

OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ (na žádosti musí vyplnit, kdy naposledy před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vykonával výdělečnou činnost).


Postup zaměstnavatele:


Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přiloží vyplněný tiskopis "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" a předá je neprodleně příslušné OSSZ.