Hodnotit / sdílet na:

Potrat – ukončení těhotenství - příznaky potratu

Potrat (ve více případů časný), může proběhnout jednodobě, potratí se celé plodové vejce nebo dvoudobě, kdy plodové vejce pukne, potratí se pouze plod a zbytek plodového vejce je vypuzen druhotně. Potrat ve třech dobách (po čtvrtém měsíci těhotenství), probíhá už jako porod s otevíráním hrdla, poté vypuzením plodu a nakonec vypuzením plodových obalů.

Příznaky potratu:


  • Časný potrat se hlásí bolestmi, které vyvolávají děložní stahy a krvácením.
  • Potrat pozdní začíná bolestmi, pak odteče plodová voda, následně je vypuzen plod a nakonec plodové obaly.

Lékař (gynekolog) na základě palpačního vyšetření, zejména podle nálezu na děložním hrdle, dokáže určit, o jaký potrat se jedná.

Rozlišujeme:


  • Hrozící potrat, kdy hrdlo není zkrácené, zevní branka není pootevřená a hlavním příznakem je krvácení. V této fázi lze ještě proces potratu zastavit.
  • Začínající potrat, kdy hrdlo je zkrácené, zevní branka je pootevřená a kanál děložního hrdla je prostupný, těhotná udává bolesti. V této fázi se až na výjimky potrat nezastaví. Pokud je plodové vejce vypuzeno celé, je potrat kompletní, je-li část plodového vejce zadržena v dutině děložní, je potrat neúplný, v děložní dutině jsou zbytky, které je nutné z dělohy odstranit.
  • Zamlklý potrat, kdy se plodové vejce od děložních stěn odloučí, přičemž žena zaznamená slabé krvácení z dělohy, ale není vypuzeno. Děloha neroste, vyšetření ukazuje nízké hladiny hormonů, ultrazvukem není diagnostikována srdeční akce plodu. Někdy má žena i nalité a bolestivé prsy.

Opatření v případě hrozícího potratu


Těhotná žena s příznakem potratu (krvácením z dělohy a bolestivými děložními stahy) musí být neprodleně dopravena na porodnické lůžkové oddělení.

Ve stadiu hrozícího a počínajícího potratu je nezbytný přísný klid na lůžku, podávání zklidňujících léků a vitamínů, kontroluje se hladina placentárních hormonů.

Pokud již potrat probíhá nebo je silné krvácení, je často vhodnější těhotenství ukončit.

Ženám s různými komplikacemi těhotenství (rizikové těhotenství), opakované spontánní potraty, časné krvácení v těhotenství, se běžně předepisuje klidový režim na lůžku, a to buď doma, nebo v některých případech je dokonce nutná hospitalizace těhotné ženy na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici.

Pro mnohé ženy je tento klidový režim stresující. Také pro zbytek rodiny je tato situace většinou dosti náročná, ale v zájmu vyloučení předčasného ukončení těhotenství je toto opatření nezbytné.