Hodnotit / sdílet na:

O kmenových buňkách

Jedním z kritérií při výběru porodnice je i možnost odběru a následné uchování pupečníkové krve. Tuto krev s kmenovými buňkami lze odebrat pouze při porodu. Je bohatým zdrojem mladých a vysoce kvalitních kmenových buněk.

Odběr pupečníkové krve je snadný a bezbolestný, neznamená žádné riziko pro novorozence, ani pro jeho matku. Pokud se neprovádí odběr a následné uchování kmenových buněk je tato krev, která zůstává v placentě a pupečníkové šňůře po porodu, zlikvidována jako biologický odpad.

Pupečníková krev

Ptáte se, z jakého důvodu tuto krev odebírat a uchovávat? Co to jsou vlastně kmenové buňky?

Pupečníková krev je bohatým zdrojem mladých a vysoce kvalitních kmenových buněk. Výhodou je velice snadný a bezbolestný odběr bez jakéhokoliv rizika. Tyto buňky lze dlouhodobě uchovávat ve stavu hlubokého zmrazení, a to bez újmy na kvalitě.

V případě použití kmenových buněk získaných z vlastní pupečníkové krve nemůže z imunologického hlediska nastat neshoda, a tak ani případné nepřijetí organismem. Takto uložené buňky jsou tedy připraveny k okamžité potřebě i pro léčbu rodinného příslušníka a není nutné hledat vhodného dárce.

Kmenové buňky jsou primární nediferencované buňky, které jsou schopny se přeměnit na jakýkoliv jiný typ buněk, vyvíjejí se z nich tedy různé buňky dle toho, do jakého orgánu byly právě přeneseny. V játrech se vyvíjejí na buňky jaterního parenchymu, v srdci se z nich vyvíjejí buňky srdečního svalu. Jsou schopny nahradit narušené a oslabené buňky nervové, mozkové, svalové, kožní, atd. a i regenerovat tkáně po popáleninách, obnovovat poškozené části organismu. Dají se tedy využít při léčbě různých onemocnění, jako je např. leukemie, cukrovka, ...

Úschova kmenových buněk je náročná, je tedy i zpoplatněna. Cenu za tuto službu je možné hradit ve splátkách, a to dle několika různých druhů splátek. Celkové náklady na uskladnění činí cca 40 tisíc Kč.