Hodnotit / sdílet na:

Rodičovský příspěvek

Miminko

Rodičovský příspěvek je v zásadě pro všechny stejný bez ohledu na předchozí příjem a většinou navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (PPM; lidově také označována jako "mateřská"), na kterou má pojištěnec nárok po dobu 28 týdnů.

INFO: Staré podmínky čerpání platné do 31.12.2019.

Nárok na rodičovský příspěvek (platné od 2020)


  • Aby měl rodič nárok na rodičovský příspěvek, musí po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečovat o dítě, které je nejmladší v rodině.
  • Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku od půl roku do čtyř let dítěte. Vše záleží na předcházející výši mzdy rodiče.
  • Příjem rodiče pro vznik nároku na výplatu rodičovského příspěvku není rozhodují, musí však být dodrženo pravidlo osobní a celodenní péče o dítě.
  • U dětí mladších 2 let můsí být v průběhu čerpání rodičovské dodržena pravidla ohledně docházky dítěte (dětí) do předškolního zařízení. Tzn. dítě (děti) nesmí v zařízení být déle jak 92 hodin měsíčně (dříve platilo omezní na 46 hodin). Docházku dítěte potvrdí předškolní zařízení každý měsíc na příslušném formuláři.
  • V případě, že se v rodině narodí další dítě, nárok na aktuálně čerpaný rodičovský příspěvek (tedy na starší dítě či děti) zaniká. Tato skutečnost samozřejmě platí i v situaci, kdy nebyla vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku.

Výše rodičovského příspěvku


Od 1.1.2020 činí celková výše rodičovského příspěvku 300.000,- Kč pro jedno dítě nebo 450.000,- Kč pro dvojčata a vícerčata.

INFO: Úprava celkové výše příspěvku v roce 2020 se finálně týká i rodin, které k 1. 1. 2020 rodičovský příspěvek stále aktivně pobírají.

Způsob výpočtu měsíční výplaty:


Maximální možná měsíční výše rodičovského příspěvku záleží na mzdě, kterou rodič pobíral před svým odchodem na mateřskou dovolenou (oficiálně se označuje jako "peněžitá pomoc v mateřství"). Právě ze mzdy se totiž vypočítává hodnota mateřské dovolené, která předchází rodičovskému příspěvku a určuje jeho maximální hodnotu.

V případě, že lze stanovit alespoň u jednoho rodiče denní vyměřovací základ (vypočítává se z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců), vypočte se 70% 30násobku denního vyměřovacího základu a výsledek se porovná s částkou 10.000,- Kč. Za situace, kdy lze denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z vyššího základu.

  • Pokud je výsledek výpočtu menší nebo roven 10.000,- Kč, rodičovský příspěvek pro jedno dítě může být vyplácen až do výše 10.000,- Kč, u dvojčat a více současně narozených dětí se zvyšuje hodnota do výše 15.000,- Kč.
  • Pokud je výsledek výpočtu větší než částka 10.000,- Kč je měsíční rodičovský příspěvek pro jedno dítě možné určit až do výše vypočtené částky. V případě dvou a více současně narozených dětí je výše měsíčního rodičovského příspěvku omezena 1,5 násobkem vypočtené částky.

Když ani jednomu z rodičů nelze vyměřovací základ stanovit, měsíční rodičovský příspěvek pro jedno dítě je možné zvolit až do výše 10.000,- Kč respektive u dvou a více současně narozených dětí do výše 15.000,- Kč.Dětská výživa

dětský bazárek