Hodnotit / sdílet na:

Těhotenství a převedení na jinou práci

Většina zaměstnaných těhotných žen pracuje až do doby šesti týdnů před porodem.

Pokud jde ale u ženy o těhotenství rizikové, nebo je její práce natolik vyčerpávající, že by mohly u těhotné ženy vzniknout zdravotní problémy, je těhotné ženě vypsána jejím gynekologem pracovní neschopnost. Po porodu tyto ženy (splňují-li podmínky nároku na dávky PPM) nastupují na mateřskou dovolenou stejně jako ostatní těhotné ženy, nedohodnou-li se s otcem dítěte jinak.

I když je Zákoník práce na straně těhotné ženy, mnohé se obávají svoje těhotenství zaměstnavateli včas oznámit. Mají strach nejen z nižšího finančního ohodnocení, ale i ze ztráty pracovního kolektivu a přátel. Přesto by ale měly mít budoucí maminky na paměti, že nejdůležitější je zdraví, a to jak jejich, tak nenarozeného dítěte.

Zaměstnavatel by měl pro těhotné ženy vytvořit odpovídající pracovní prostředí a ženy poučit o jejích povinnostech, právech, bezpečnosti práce, dalších nárocích a podobně.

Pokud má těhotná žena nevyhovující práci, při které musí zvedat nebo přenášet těžší předměty, pracovní prostředí je rizikové, při práci musí dlouhodobě stát a podobně, měla by být na období těhotenství přemístěna na bezpečnější a méně namáhavější pracoviště.

Dosahuje-li žena při práci, na niž byla převedena bez svého zavinění, nižšího výdělku než při dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek (VPTM) podle předpisů o nemocenském pojištění.

Zákoník práce §41 Převedení na jinou práci


"§41, Odst. 1/c) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství."

Těhotná žena nebo maminka pečující o malé děti nemá zákonem zakázáno pracovat v noci. Zaměstnavatel však má ve vztahu k těmto ženám stanoveny povinnosti týkající se výkonu noční práce (Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek).

Požádá-li těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. V tomto případě tedy půjde o žádost ženy na změnu pracovního režimu tak, aby svoji práci nevykonávala v noci, nejde o převedení na jinou práci.Výživa a vitamíny