Hodnotit / sdílet na:

Vcestné lůžko - placenta previa

U většiny žen je placenta uložena na zadní stěně dělohy. Pokud placenta překrývá vnitřní děložní branku, hovoříme o tzv. vcestném lůžku. Vcestné lůžko patří mezi významné komplikace těhotenství, protože může způsobit u těhotné ženy životu nebezpečné krvácení během těhotenství nebo při porodu. Krvácení z důvodu vcestného lůžka je obvykle důvodem hospitalizace v nemocnici.

Způsob a načasování porodu při vcestném lůžku závisí na tom, do jaké míry překrývá placenta vnitřní branku dělohy a zda dochází ke krvácení z placenty.

Při vcestném lůžku dochází dále k problémům s odlučováním placenty po porodu, ať už vaginálním nebo císařským řezem. Ženy, které mají vcestné lůžko, mají mnohem vyšší pravděpodobnost krvácení při odlučování placenty a častěji potřebují při porodu transfuzi krve.

Mezi rizikové faktory pro vznik vcestného lůžka patří:


  • vyšší věk,
  • vícečetné těhotenství,
  • vyšší pořadí těhotenství,
  • předchozí porod (porody) císařským řezem,
  • předchozí operace dělohy, např. kyretáž,
  • vcestné lůžko v předchozím těhotenství,
  • matka kuřačka.

Vcestné lůžko je obvykle diagnostikováno při ultrazvukovém vyšetření v první polovině těhotenství. I když v tomto období nejde ještě o konečnou diagnózu, protože s růstem dělohy se placenta obvykle posunuje směrem nahoru, přesto obvykle lékař doporučí těhotné ženě omezení sexuálních aktivit a fyzicky náročných činností (zvedání těžkých předmětů, náročné těhotenské cvičení apod.).

Při diagnóze vcestného lůžka by měla žena podstoupit pouze nezbytná vaginální vyšetření, neboť jakékoli podráždění čípku může vyvolat krvácení z placenty.

Pokud je vcestné lůžko přítomno i v dalších fázích těhotenství, způsobí velmi často na konci 2. trimestru nebo na začátku 3. trimestru u těhotné ženy krvácení z rodidel. Krev má jasnou barvu. Krvácení je nebolestivé, může být lehké i silné a může trvat déle nebo se po několika dnech vracet.

Vcestné lůžko může mít jednu ze čtyř podob:


Placenta je nízko položená (1. stupeň) - je uložena v těsné blízkosti vnitřní branky, ale nepřekrývá ji - obvykle je dávána přednost přirozenému porodu, zvláště v případě, kdy placenta nekrvácí.

Placenta se dotýká okraje vnitřní děložní branky (2. stupeň) nebo částečně překrývá vnitřní děložní branku (3. stupeň) - vaginální porod je v některých případech možný (např. když nedochází ke krvácení z placenty). V mnoha případech však placenta začne silně krvácet v průběhu porodu při otevírání děložního čípku. V těchto případech je nutné provést akutní císařský řez, z důvodu ohrožení života matky i dítěte. Častěji je proto i v těchto dvou případech plánován císařský řez.

Placenta zcela překrývá vnitřní děložní branku (4. stupeň) - normální vaginální porod je nemožný a žena podstoupí obvykle v 36. tt plánovaný císařský řez. V případě, že je žena hospitalizována, jsou jí často podávány léky, které urychlují zrání plic plodu, aby se předešlo komplikacím při předčasném narození dítěte. Císařský řez je však mnohdy nutné provést i dříve než v 36. tt, a to v případě, že se u ženy objeví silné krvácení. Pokud je krvácení vážné a ohrožuje život ženy, je nutné uskutečnit císařský řez okamžitě bez ohledu na stav dítěte.

Nejen z výše uvedených důvodů, ale při každém krvácení v těhotenství je nutné urychleně vyhledat lékařkou pomoc!