Hodnotit / sdílet na:

Scheuermannova choroba (hyperkyfóza, tzv. kulatá záda)

Scheuermannova choroba se také nazývá nemocí kulatých zad a je považovaná za onemocnění dospívajících. Toto onemocnění se projevuje ve fázi růstu skeletu a po ní se už nemění. Projevuje se nadměrným zakřivením páteře v předozadním směru (kulatá záda), bolestmi zad v místě deformity. Příčina onemocnění není známá, dochází k němu nerovnoměrným růstem předních částí těl obratlů. Ve vzácných případech může deformita vést i k poškození míchy. Tímto onemocněním jsou ohroženi především chlapci od dvanácti do šestnácti let věku, kteří často mívají na svůj věk větší výšku i váhu.

V rozvoji onemocnění hraje zřejmě svou roli i dědičnost. Jako další možné příčiny hyperkyfózy uvádějí odborníci poruchy metabolické, hormonální či mechanické.

Nezbytná je včasná diagnostika a terapie tohoto onemocnění v době, kdy je páteř ještě ve fázi růstu. Onemocnění lze odhalit jednak fyzikálním vyšetřením (pohmat, pohled), dále pak pomocí RTG vyšetření.

Deformitu páteře nelze napravit pouze správným držením těla. Velmi důležitá je cílená pohybová léčba (sporty, které umožňují širokou pohybovou pestrost), rehabilitační léčba a nošení protetických pomůcek. Neléčená Scheuermannova choroba se může v některých případech dostat do stádia, kdy již není možné úplné vyléčení. U závažnějších případů je nutná i chirurgická náprava deformity.
dětský bazárek