Hodnotit / sdílet na:

Úpal a úžeh

Je-li vaše dítě dlouhodobě vystavováno slunečnímu záření bez pokrývky hlavy, ošetření pokožky ochrannými krémy a přitom nemá zajištěný ani dostatečný přísun tekutin, hrozí mu nejen onemocnění rakovinou kůže, ale i úpal nebo úžeh.

Úpal


K úpalu dochází přehřátím organismu.

Jak postupovat, pokud u dítěte či dospělého dojde k úpalu:

  • okamžitě odvést postiženého z horkého prostředí
  • omývat a chladit tělo vlažnými zábaly nebo sprchou
  • doplňovat tekutiny - podat co nejdříve studené nápoje (minerálky, nebo pitnou vodu či čaj se solí)
  • postiženému podat vitamin C

Úžeh


Přímým působením slunečných paprsků vzniká úžeh.

Jak postupovat, pokud u dítěte či dospělého dojde k úžehu:

  • postiženého uložit co nejdříve do stínu
  • přiložit studený obklad na hlavu, čelo, krk a končetiny
  • pokud postižený nezvrací, doplnit tělu tekutiny

V případě, že postižený zvrací a neudrží v sobě tekutiny, je nutné jej převést do nemocnice.Výživa a vitamíny

dětský bazárek