Hodnotit / sdílet na:

Záněty (onemocnění) slzných cest

Slzy mají nezanedbatelný význam pro správnou funkci oka. Onemocnění slzných cest může mít závažné důsledky pro funkci celého oka. Velmi důležitá je správná diagnostika. Hlavními diagnostickými prostředky je průplach slzných cest Anelovou stříkačkou a RTG vyšetření pomocí kontrastní látky.

Příznaky onemocnění slzných cest


  • Nadměrné slzení (epifora) - pacienta značně obtěžuje
  • Nedostatek slz - příznak závažnější a pro oko nebezpečnější. Oko pálí a řeže a zanedbání tohoto symptomu může vést až k rozvoji syndromu suchého oka a trvalému poškození rohovky.
  • Zduření slzné žlázy nebo slzného váčku - objevuje se především při infekci, kterou může provázet zarudnutí kůže víčka a jeho okolí, často spojené i s otokem. V případě chronických zánětů bývá toto zduření nebolestivé a může být zaměněno s příznaky nádoru slzné žlázy.

Zánětlivá postižení slzných cest mohou zapříčinit jak bakterie, tak i plísně.

Infekce se může projevit jako zánět:


  • Slzného kanálku (kanalikulititida) - bývá často spojený se zánětem spojivek. Projevuje se zarudnutím vnitřního koutku oka a zduřením vnitřní třetiny okraje víček. Zánět slzného kanálku je provázen výrazným slzením. Slzy stékají přes okraj víčka. Léčba spočívá v aplikaci antibiotik a mechanickém zprůchodnění a propláchnutí slzného kanálku.
  • Slzného vaku (dakryocystitida) - může probíhat jak v akutní, tak i chronické formě. Akutní průběh se častěji vyskytuje u starších lidí a je provázen celkovými příznaky, jako je teplota, bolestivost koutku oka a jeho vyklenutí. Pokud nelze provést sondáž, což bývá prvním řešením, je třeba udělat incizi a do slzného vaku zavést drén. V závažných případech je nevyhnutelné vytvořit náhradní spoj mezi vnitřním koutkem oka a nosem. V případě chronického průběhu se provádí otevření slzného vaku incizí a vytvoří se náhradní kanálek, aby dále nedocházelo k hromadění tekutiny v slzném vaku. Šíření zánětu do okolí může být velmi nebezpečné. Hrozí vznik neohraničeného i opouzdřeného (abscesu) hnisavého ložiska. Hrozí vážné riziko rozšíření infekce do mozku, což může končit i smrtí. Závažné infekce slzných cest se mohou rozvinout při jejich neprůchodnosti po nitroočních operacích.
  • Nosního slzovodu.

Dojde-li k poranění oka, zvláště tržného poranění víčka a jsou poškozeny slzné cesty, je třeba dosáhnout plynulého odtoku tekutiny. Tento stav většinou vyžaduje chirurgický zákrok s rekonstrukcí slzných cest zavedením silikonové trubičky.

Nádory slzné žlázy - jsou poměrně vzácné, mohou být zhoubné i nezhoubné. Většinou zasahují z vedlejších dutin nosních. Jejich léčba spočívá v chirurgickém odstranění útvaru a následném RTG ozařování.
dětský bazárek