Hodnotit / sdílet na:

Čerpání rodičovského příspěvku v roce 2012

Nevýhody i výhody sociální reformy se dotknou hlavně lidí, kteří začnou rodičovský příspěvek čerpat po 1. lednu 2012.

Nově bude moci pobírat rodičovský příspěvek rodič dítěte staršího dvou let, i když umístí potomka do některého předškolního zařízení.

Dosud byl limit pro pobírání příspěvku stanoven na umístění dítěte na dobu maximálně pěti kalendářních dní v měsíci. Při překročení tohoto limitu přestal mít rodič na příspěvek nárok.

Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci.

Hlavní změny na podporu rodin s dětmi:


Možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku.

Umožnění umístění dítěte od dvou let věku do jeslí, školky či jiného zařízení bez ztráty nároku na příspěvek.

Možnost výběru délky čerpání příspěvku i pro matky, které se neúčastnily systému sociálního pojištění - postačí účast otce (a naopak).

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách - 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Při bezprostředním navázání rodičovské dovolené s dalším následným potomkem bude zachována možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku.

Zákonná úprava umožní rodiči volit délku pobírání rodičovského příspěvku a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně do 4 let věku dítěte.

Výše rodičovského příspěvku bude limitována pouze výší peněžité pomoci v mateřství (PPM), tedy 70% 30ti-násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však bude činit 11 500 Kč za 1 měsíc.

Výši a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku bude možné měnit podle aktuální situace rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky. Měnit se bude moci výše příspěvku i v průběhu samotného čerpání. Změna bude možná jednou za tři měsíce.

Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok před účinností nové právní úpravy, budou moci "přejít" na novou právní úpravu podle rozhodnutí rodiče.

Přehled výše rodičovského příspěvku:


Doba pobíránírok 2011rok 2012
2 roky11 40011 500
3 roky7 6007 100
4 roky5 0005 100