Hodnotit / sdílet na:

Změny v odstupném a podpoře v nezaměstnanosti

Délka zaměstnání v organizaci a výše odstupného


Od roku 2011 bude odstupné vypláceno zaměstnancům v závislosti na počtu odpracovaných let.

Zaměstnanci, který v organizaci pracoval méně než rok, náleží odstupné ve výši jednoho měsíčního platu.

Zaměstnanci, který v organizaci pracoval déle než jeden rok, náleží odstupné ve výši dvou měsíčních platů.

Po odpracování dvou a více let má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti


Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká tehdy, splńujete-li žadatel dané podmínky.

Tři podmínky k uznání nároku na podporu v nezaměstnanosti:

  • Výkon zaměstnání, nebo jiná výdělečná činnost, ze které se odvádí důchodové pojistné, v poslednich 3 letech, a to nejméně po dobu 12 měsíců.
  • Vedení na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání.
  • Žadatel není poživatelem starobního, nebo plného invalidního důchodu.

Výše odstupného a podpora v nezaměstnanosti


Od 1. 1. 2011 platí, že ten, kdo dostane odstupné a následně se zaeviduje na ÚP (úřad práce) a bude mu přiznána podpora v nezaměstnanosti, začne tuto podporu pobírat až po uplynutí doby úměrné nároku na odstupné, tj. po 1-3 měsících. O podporu tedy nepřijde, ani se mu délka pobírání podpory nezkrátí, pouze se mu podpora o odpovídající počet měsíců odloží. Tento zákon se vztahuje na odstupné z posledního zaměstnání.

Konec přivýdělku při pobírání podpory


Od 1. 1. 2011 končí možnost přivýdělku po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Podle dosavadní úpravy bylo možné, aby uchazeč o zaměstnání pobíral podporu a současně s tím vykonával nekolidující zaměstnání, tedy práci na částečný úvazek s výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy, která činí v současné době 8 000 Kč.

Nově tedy platí, pokud si uchazeč o zaměstnání přivydělává, ztrácí nárok na podporu.