Hodnotit / sdílet na:

Mohou děti nosit kontaktní čočky?

Rodina
Názory na to, zda-li jsou kontaktní čočky vhodné pro děti a v kolika letech je ideální je aplikovat jsou různé. Přitom věk nošení kontaktních čoček nikterak nelimituje. Úspěšné nošení čoček závisí především na zodpovědnosti a přístupu dítěte než na jeho věku. Důležité je, aby se rodiče dítěte u kontaktologa řádně informovali na výhody či nevýhody různých typů kontaktních čoček. Podle statistik a zkušeností lékařů se většina rodičů obvykle podřídí názoru odborníka a záleží tedy převážně na kontaktologovi, jaký konkrétní typ čoček pro dítě doporučí.


Čočky pomáhají s očními vadami


Obecně lze napsat, že u malých dětí se kontaktní čočky využívají spíše z medicínského hlediska, například u komplikovanějších očních vad, které se ve velké většině případů řeší chirurgicky. Avšak u některých dětí ve velmi nízkém věku může chirurgický zákrok představovat překážku. Klasickým příkladem je dětská afakie. Jedná se o chybějící oční čočku v oku. Je to vada vrozená, ale naštěstí poměrně málo se vyskytující. Jelikož se dětské oko neustále vyvíjí a roste, není možná náhrada chybějící čočky umělou nitrooční variantou. V těchto případech lze využít právě kontaktní čočku, která umožní takto postiženému oku správný vývoj jeho ostatních zdravých částí. Další z možností využití kontaktních čoček je například při léčbě tupozrakosti – tzv. amblyopie.

U předškolních a školních dětí se korekce kontaktními čočkami využívá především v případě malých sportovců, jimž čočky usnadňují sportovní aktivitu. U dospívajících se již spíše jedná o kosmetickou záležitost.


Péče o kontaktní čočky aneb rodiče učí děti


Předškolákům a malým školákům většinou nasazují a vyndávají čočky rodiče. Měli by proto být kontaktologem náležitě poučeni, jak s kontaktními čočkami zacházet a především jak o ně pečovat. Nesprávná péče o kontaktní čočky může totiž zanést do očí nečistoty či v horším případě oko zranit. Zodpovědnost péče o čočky a učení jejich nasazování je vhodné postupně na děti přenášet. Už v předškolním věku učíme děti, aby si samy uměly čočky bezpečně nasadit a vyndat a vštěpujeme jim základní pravidla údržby čoček. Jelikož menší děti mohou mít s manipulací s kontaktními čočkami přece jen problémy a zároveň jejich disciplinovanost v otázce hygieny a údržby čoček není často taková, jaká by měla být, jsou pro ně ideální volbou jednodenní kontaktní čočky. Tyto čočky totiž nepotřebují žádnou speciální péči a po jednom dni používání je vyměníte za nové.


Jaké volíme čočky u starších dětí?


U dětí starších, lze použít kontaktní čočky s delší výdrží, ovšem opět je třeba klást důraz na důkladné seznámení s problematikou čištění a režimu nošení. Hlavním problémem kontaktních čoček u těchto starších dětí nebývá samotná aplikace čoček, ale nároky na péči o ně. Rodiče musí věnovat dostatek péče aby dítěti vysvětlili, jak s čočkami manipulovat. Je lepší věnovat dítěti ze začátku více času a předcházet tak možným problémům. Pokud nejsou čočky určeny na každodenní nošení, ale například pouze na sport, doporučujeme opět spíše čočky jednodenní.

U dospívajících většinou aplikujeme čočky čtrnáctidenní, popřípadě kontaktní čočky měsíční, neboť se většinou jedná o náhradu za brýlovou korekci. Dětem v tomto věku kontaktní čočky přidávají na sebedůvěře, neboť netrpí mindrákem z brýlové korekce a posměchu od ostatních vrstevníků.


Lékař vám poradí, ale vy rozhodujete


Oko
Jak již bylo výše napsáno, většina rodičů s důvěrou akceptuje názor očního odborníka (kontaktologa) a volí čočky jím doporučené. Avšak konečné rozhodnutí, zda bude dítě nosit kontaktní čočky nebo brýlovou korekci, je vždy na rozhodnutí rodičů dítěte. Je to proto, že oni znají své dítě nejlépe, a tudíž jsou schopni posoudit, zda-li dítě péči a nošení kontaktních čoček zvládne. V ideálním případě bereme do úvahy názor rodičů, dítěte, typ korigované oční vady a především vyzrálost konkrétního dítěte. Pokud je dítě schopné se o čočky starat a správně je používat, není důvod možnosti takovéto korekce nevyužít.

Závěrem jen zopakujme, že před prvním nošením kontaktních čoček u vašeho dítěte, je důležitá tzv. aplikace kontaktních čoček. Jedná se o vyšetření, kde je dítěti přesně změřena vada zraku, určená korekce této vady a následně doporučené vhodné kontaktní čočky.dětský bazárek