Hodnotit / sdílet na:

Životní pojištění jako nezbytná součást klidného života

V dnešní době plné finančních nejistot je zabezpečení rodiny klíčové k tomu, abychom žili život s co nejméně stresu. A proto je třeba ochránit své blízké před nepředvídatelnými okolnostmi – od toho je na trhu právě životní pojištění. Je to možnost, jak dosáhnout ochrany blízkých cenově dostupným způsobem. Životní pojištění s sebou nese spoustu výhod.

Životní pojištění jako nezbytná součást klidného života

Finanční jistota


Nesporně hlavní výhodou životního pojištění je finanční jistota pro vaše blízké, na které by tak v případě vaší smrti byly přesány vaše případné závazky, jako jsou splátky hypotéky či ostatních půjček. Můžete si tak být jisti, že vaše rodina nebude muset v případě neštěstí dělat kompromisy kvůli finanční zátěži, životní pojištění se o to postará.

Daňové zvýhodnění


Ze životního pojištění plynou i určité daňové výhody. Zaplacené pojistné si můžete odečíst od základu daně, což vám sníží zdanitelný příjem. Zároveň i další výplaty prostřednictvím této pojistky jsou od daně osvobozeny. Takže nemusíte pohlížet na pravidelné placení pojistného jako za celkový náklad, jelikož se vám určitá částka jednou ročně „vrátí“ při podávání daňového přiznání.

Co se stane, když nezaplatíte pojistné včas?


Pokud se domluvíte se svou pojišťovnou na odkladu splátky, většinou vám bude nabídnuto 15-30 dní navíc bez sankcí. Nicméně pokud i po této lhůtě pojistné neuhradíte, může se stát, že se vaše pojistná smlouva prostě automaticky zruší a vy už bohužel nebudete mít nárok na případné vyplacení pojistného.

Nicméně životní pojištění si nemusíte sjednávat pouze proto, abyste ochránili své blízké. Existují i pojistky, které obsahují pojistné plnění, co můžete čerpat i v životě, jako například v případě, že vám bude diagnostikována nevyléčitelná nemoc, chronické onemocnění nebo budete potřebovat dlouhodobou péči. I když žádná částka nenahradí život, je vždy dobré být pojištěn.dětský bazárek