Hodnotit / sdílet na:

Vývoj dítěte - 11. měsíc života

zpět na stránku Vývoj dítěte a péče o dítě  -  přejít na 12. měsíc >>

Miminko - Honzík

Čas rychle letí a než se nadějete, je vašemu děťátku jedenáct měsíců. Z miminka, které jen leželo a spinkalo, se stal malý človíček, který má velikou představivost a snaží se všechno napodobovat a opakovat. Toto neustálé opakování a napodobování je velice důležité pro osvojení základních sociálních návyků.

V tomto období se začíná dítě vytahovat do stoje a chodí s oporou kolem nábytku. Většina dětí umí s oporou i delší dobu stát, z lehu na břiše se bez problémů posadí, vylezou i na zvýšenou plochu, jako je třeba schod.

Dítě dokáže lézt po čtyřech neuvěřitelnou rychlostí, ale jsou i děti (asi 15%), které začnou chodit bez předchozího lezení.

Dítěti v žádném případě při prvních náznacích chůze nekupujte botičky. V tomto období nejsou botičky pro dítě ještě vhodné. Boty jsou dobré až v době, kdy už bude dítě opravdu samo chodit, ale stačí je dávat pouze jen na ven. Botičky totiž ztěžují udržení rovnováhy. Snažte se proto dítěti doma botičky nedávat a nechat ho běhat naboso nebo v ponožkách s protiskluzovou úpravou.

První samostatné kroky jsou nejisté a kymácivé. Nohy má dítě široko od sebe, což mu pomáhá udržet lépe rovnováhu. Jakmile si začne více věřit, stane se pohyblivější, nohy se narovnají.

Aby se dítě nezranilo, snažte co nejbezpečněji upravit prostor, ve kterém bude dítě chodit, buďte mu co nejvíce nablízku. Nezapomeňte přitom, že dítě do všeho strká prstíky, všechno zkoumá a ochutnává. Proto dobře uschovejte prací prášky, chemikálie, nebo jiné nebezpečné tekutiny.

Při prvních samostatných krůčcích dítě velice často spadne. Je to pro něho dobrá zkušenost, proto při pádu nereagujte zděšeně a bojácně. Tato vaše reakce by mohla negativně ovlivnit jeho vztah a chuť k chození. Snažte se zůstat klidná a reagovat klidně.

V 11. měsíci začnou děti tvořit první slůvka. Většinou jsou to jednoduchá slova, která jsou spojena s věcmi a osobami, jenž jsou dítěti blízké. První slova přicházejí velice pomalu, buďte proto velmi trpěliví. Jakmile slovní zásoba čítá zhruba 10 slov, rychlost učení se podstatně zvýší.

Slovní zásobu dítěte se snažte rozšířit tím, že mu budete předříkávat věci, o které má dítě zájem. Držte předměty před jeho očima a říkejte mu výslovně a pomalu co to je. Nová slova si nezapamatuje ihned, ale častým opakováním se slovo stane součástí jeho slovní zásoby. Dítěti neopravujte jeho výslovnost, mohlo by to poškodit jeho sebedůvěru a už by se nechtělo o další slova pokoušet. V žádném případě, ale neužívejte jeho špatně vyslovená slova. Mohlo by se stát, že by pak tyto chybné výrazy používalo déle, než obvykle.

Dítě v 11. měsíci již rozumí všemu co říkáte. Vnímá dobře pochvalu i kárání. Obvykle dokáže uposlechnout jednoduché rozkazy. Vždy když splní nějaký úkol, nešetřete chválou. Dítě se snaží se svým okolím komunikovat a dává tak najevo co cítí, co se mu líbí a co naopak nechce.

V tomto věku dokáže dítě uchopit drobné předměty mezi palec a ukazováček, nedělá mu potíž dát si lžičku s jídlem do pusinky nebo pít z lahvičky, či hrníčku.

Prořezávají se další postranní řezáky a špičáky a rostou další zoubky.

Pokud není vaše dítě alergik, může jíst běžnou stravu. Je důležité, aby strava byla pestrá a plná vitamínů.

Do jídelníčku proto zařaďte:


Jídlo připravujte bez soli, cukr také silně omezte. Důležité je, aby dítě dodržovalo i správný pitný režim.