Hodnotit / sdílet na:

Laktační psychóza

I když je narození dítěte pro většinu matek tím nejkrásnějším okamžikem v jejich životě, může tuto radost překazit onemocnění, které je označováno pojmem laktační psychóza, které vzniká zhruba u 1% žen.

Jde o duševní stav matky po narození dítěte, někdy i později (většinou však v období šestinedělí), který je vyvolán silnými hormonálními změnami (pokles hladiny estrogenů), ale i nadměrnou psychickou a fyzickou zátěží. Toto období se může proměnit v hotové peklo pro celou rodinu.

Laktační psychóza nemá nic společného s laktací (tvorbou a vylučováním mateřského mléka), spočívá v depresivních stavech matky a v momentální neschopnosti navázat vztah k miminku.

Možné projevy laktační psychózy:


  • nekontrolovatelné pocity úzkosti
  • bezradnost
  • noční můry spojené s nespavostí
  • nechutenství - odmítání příjmu potravy
  • chybí kontakt s realitou (nerozlišování pojmu den/noc)
  • halucinace
  • neschopnost péče o novorozence
  • sebevražedné úmysly

Tyto ženy jsou často bezradné a zoufalé, mají potíže se spánkem a s přijímáním potravy. Namísto radosti nastupuje nezájem, matky nejsou schopny postarat se o čerstvě narozeného človíčka. V souvislosti s touto nemocí se objevují i děsivé příběhy matek, které v tomto stavu dokonce sáhly sobě či vlastnímu dítěti na život.

V každém případě je nutná včasná konzultace s psychiatrem. Někdy postačí psychoterapeutická pomoc, často se však léčba neobejde bez medikamentů.

Během této fáze, která může trvat až několik měsíců, je potřeba, aby se o dítě postaral někdo jiný.

Laktační psychóze lze určitým způsobem i předcházet. Po příchodu z porodnice by měla matka mít možnost nejen fyzického odpočinku, ale i psychické podpory z řad rodinných příslušníků. Novopečená maminka by neměla v sobě dusit pocity, ať již se jedná o pocity radosti, smutky nebo vzteku.

Důležitá je komunikace mezi rodičkou a manželem, popřípadě dalšími příbuznými. Mnohé ženy ocení, pokud s nimi může manžel, nebo někdo jiný z rodiny zůstat nějaký den po příchodu z porodnice doma, aby zahnaly obavy, že jsou na všechno samy a nedokážou tak nově vzniklou situaci dobře zvládnout.

Neméně důležitá je i správná životospráva matky. Je třeba se starat o dobrou a vyváženou stravu, doplněnou o potřebné vitamíny a minerály. Matka by také měla začít pozvolna cvičit, pozitivně myslet a nebýt izolována od veškerého dění, které se kolem ní odehrává.

V mnohých městech jsou mateřská centra, kde se setkávají maminky a společně probírají podobné starosti a radosti. Probíhají zde cvičení pro šestinedělky. Maminky tak postupně získávají zpět ztracenou sebejistotu a hlavně vidí, že v tom nejsou samy.
Výživa a vitamíny

dětský bazárek