Hodnotit / sdílet na:

Nízká porodní hmotnost a nerovnoměrný růst dvojčat

Pokud rizikový porod proběhne v běžné, byť v nejbližší porodnici, musí být předčasně narozený novorozenec transportován v inkubátoru na specializované pracoviště - perinatologické centrum. Každý takový převoz na životě ohrožených novorozenců, i když je proveden zvlášť upraveným sanitním vozem, představuje vysoké riziko komplikací.

Možné příčiny nízké porodní hmotnosti dvojčat:


  • opožděný nitroděložní růst
  • transfúzní syndrom dvojčat

Opožděný nitroděložní růst


Opožděný nitroděložní růst bývá jednou z příčinnízké porodní hmotnosti novorozenců. Tato situace nastává nejčastěji v posledním ,třetím trimestru těhotenství a může se týkat jednoho nebo obou dvojčat. Důvody tohoto opožděného růstu plodu v matčině děloze nejsou zcela známy. Nejčastěji jde o omezení příjmu živin z matčina těla z důvodu poruchy funkce placenty.

Transfúzní syndrom dvojčat


Dalším důvodem nízké porodní hmotnosti může být nemoc, které se říká transfúzní syndrom dvojčat. Toto onemocnění postihuje téměř výhradně jednovaječná dvojčata, která mají pouze jednu placentu, ale každé z nich je pak uloženo ve svém vlastním plodovém obalu.

V případě transfúzního syndromu se narodí sice jednovaječná, ale zcela rozdílná dvojčata. Jedno je malé a bledé, druhé je velké a zarudlé, se zřetelnými otoky a někdy má i zvětšené nebo dokonce nemocné vnitřní orgány, zejména srdce.

K nerovnoměrnému růstu dvojčat dochází nestejnoměrným přísunem živin v době těhotenství, který nastává v důsledku chybného propojení oběhových systémů obou plodů přes společnou placentu. Jedno z dvojčat (dárce) tak zásobuje krví druhé (příjemce) a samo se stává chudokrevným a podvyživeným.

Největším nebezpečím při pozdním odhalení transfúzního syndromu je smrt menšího plodu ještě v matčině děloze. I když tzv. dárci přežijí, hrozí u nich větší množství komplikací. Mívají choroby srdce, hrozí u nich vyšší riziko nedostatečného vývoje mozku, (nižší inteligence), dětská mozková obrna apod. Ale i větší plod (příjemce) není po narození bez rizika. Má více krve, zejména červených krvinek, mívá problémy s činností srdce a poruchu prokrvení tkání včetně důležitých orgánů.

dětský bazárek