Hodnotit / sdílet na:

Pohyby plodu

První občasné pohyby plodu je možné prokázat ultrazvukovým vyšetřením již v 8. týdnu těhotenství, kdy jsou již vyvinuty základy končetin. V důsledku zrání centrálního nervového systému se koordinace plodu postupně zlepšuje, končetiny se prodlužují, zvyšuje se funkce periferních nervů, takže plod se může pohybovat a kopat.

Od 16. týdne jsou pohyby plodu zhruba stejné, jako u donošeného novorozence.

Zhruba mezi 17. týdnem (vícerodička) - 20. týdnem (prvorodička) gravidity začíná těhotná žena pociťovat pohyby plodu.

Pohyby plodu nejsou v průběhu dne ani noci pravidelné. Ve většině případů vnímá žena pohyby plodu intenzivněji navečer, což není dáno tím, že by se v té době plod více pohyboval, ale žena bývá v této době více oproštěna od okolních vzruchů a pohyby více vnímá.

Předpokládá se, že i plod má své období spánku a bdění. Aktivita a pasivita plodu se střídá zhruba každých 20 - 40 minut.

Sledovat pohybovou aktivitu plodu se maminkám doporučuje asi tak 2 - 3 krát za jeden den. Během jedné hodiny by měly být cítit asi tři pohyby plodu. Plod reaguje pohybem i na zvuky a fyzickou aktivitu matky.

Zdravý plod bývá aktivní, jeho aktivita je nejvyšší v období mezi 24. - 34. týdnem.

Vymizení aktivity pohybů může být zapříčiněno:


  • dlouhodobým nedostatkem kyslíku
  • nedostatečnou výživou
  • výrazným množstvím plodové vody (působí jako tlumič pohybů)
  • uložením placenty na přední stěně dělohy
  • v nejhorším případě může jít o úmrtí plodu v děloze

Možné důvody zvýšené aktivity plodu:


  • náhlý nedostatek kyslíku (plod reaguje bouřlivými pohyby)
  • snížené množství plodové vody

Pokud nastávající maminka pozoruje výrazné změny aktivity plodu, ať jde o útlum nebo naopak zvýšenou aktivitu, je vždy vhodné navštívit lékařské zařízení a nechat plod zkontrolovat porodníkem nebo gynekologem.

dětský bazárek