Hodnotit / sdílet na:

Potrat – ukončení těhotenství

Potrat je ukončení těhotenství zánikem embrya nebo plodu před porodem.

Potrat je definován vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988 §4.

Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž:

  • plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1000 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 28 týdnů,
  • plod projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu,
  • z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice.

Potratem se rozumí též ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů.

Příčiny potratů


K potratu dochází také poměrně často na počátku těhotenství, ale žena jej pokládá za oddálenou menstruaci, takže není rozpoznán.

Příčiny potratů lze rozdělit na příčiny na straně matky a příčiny na straně plodu.

Příčiny na straně plodu:

  • chromozomální porucha
  • genetická porucha

Příčiny na straně matky:

  • anomálie dělohy
  • interní onemocnění matky
  • infekce matky
  • úraz matky

Počínající samovolný potrat se většinou ohlásí slabými bolestmi v podbřišku, případně i bolestmi v kříži a slabým krvácením. Pokud se u těhotné ženy tyto příznaky objeví, je nutné neprodleně vyhledala lékaře. Při včasném léčení je naděje na vyléčení a donošení plodu, později se možnost zabránění samovolnému potratu snižuje.
Výživa a vitamíny

dětský bazárek