Hodnotit / sdílet na:

Výpočet (odhad) velikosti plodu a gestačního stáří - Temenokostrční délka (CRL)

Gestační stáří = (skutečné) stáří plodu (počítané od oplodnění vajíčka); průměrná délka těhotenství počítaná přes gestační stáří plodu je 267 dní (zhruba o 2 týdny méně, než je délka těhotenství počítaná v tzv. těhotenských týdnech - zkratka "tt").

Těhotenský týden (tt) = nejčastěji používaná jednotka pro měření délky těhotenství; počítá se od prvního dne poslední menstruace. Průměrná délka těhotenství vyjádřená v těhotenských týdnech trvá 40 tt, což představuje 10 lunárních měsíců (1 lunární měsíc = 4 kalendářní týdny) nebo 280 dní.

Temenokostrční délka (TKD) = crown-rump length (CRL) = vzdálenost mezi temenem a kostrčí zárodku; z naměřené hodnoty temenokostrční délky lze odhadnou gestační stáří plodu (a obráceně).


Výpočet (odhad) gestačního stáří dle velikosti CRL


Výpočet (odhad) gestačního stáří plodu dle aktuální velikosti temenokostrční délky plodu.
Temenokostrční délka (CRL): (cm)Pro výpočet uplatněna zjednodušená rovnice: Gestační stáří v týdnech = CRL (cm) + 6.5 (viz. zdroj Crown-rump length, Wikipedia)

Výpočet (odhad) CRL dle gestačního stáří


Výpočet (odhad) přibližné temenokostrční délky plodu na základě gestačního stáří plodu.
Týden (≥7): (číslo)
Den (0 - 6): (číslo)Dětská výživa

dětský bazárek