Hodnotit / sdílet na:

Těhotenská průkazka

Tento doklad dostane každá těhotná žena od svého gynekologa v prenatální poradně zhruba do 13. týdne těhotenství. Budoucí maminka by měla tuto průkazku nosit stále u sebe, je srovnatelná s jinými osobními doklady (občanským průkazem, pasem), navíc jsou v ní zaneseny důležité zdravotní údaje, včetně těhotenství, pro případ nezbytné zdravotní pomoci.

Těhotenská průkazka slouží lékaři k zanesení všech důležitých údajů týkajících se těla budoucí maminky a jejího těhotenství. Je i v zájmu každé těhotné ženy, aby se v průkazce dokázala orientovat.


1. strana těhotenské průkazky obsahuje informace o budoucí mamince:


 • jméno, příjmení, bydliště
 • rodné číslo (případně i rodné číslo budoucího tatínka)
 • předpokládaný datum porodu
 • předchozí těhotenství - porody, potraty, interrupce, komplikace v předchozích těhotenstvích včetně bližších údajů
 • plánované návštěvy u lékaře v poradně pro těhotné


2. strana těhotenské průkazky


Tabulka - všeobecná anamnéza:
 • Primipara - žena, která bude poprvé rodit
 • Hypertenze - vysoký krevní tlak
 • Diabetes - cukrovka
 • Sterilita - neplodnost
 • Anomálie děložní - vrozené odchylky tvaru dělohy

Tabulka předchozí těhotenství:
 • Cerkláž - uzavření děložního hrdla (děložního čípku) kruhovým stehem. Tento steh na děložním čípku se aplikuje v průběhu těhotenství v případě, kdy dojde k předčasnému otevírání děložního čípku a hrozí nebezpečí předčasného porodu, či potratu. Zhruba měsíc před termínem porodu se tento steh odstraní.
 • Hypotrof - plod s výrazně nižší porodní váhou, než by měla odpovídat jeho stáří, většinou tyto narozené děti jsou normálně zralé a jsou i v termínu porozené, ale mají malou porodní váhu (např. kolem 2000 - 2500g).
 • Perinatálně zemřel - novorozenec zemřel před porodem, při něm nebo těsně po porodu.
 • Rh (ABO) protilátky - protilátky, které se vytvořily v krvi matky proti krvinkám plodu.
 • Gestóza - onemocnění matky zvláště ve 3. trimestru těhotenství, které je doprovázeno otoky (E - edémy), bílkovinou v moči (P - protein), vysokým krevním tlakem (H - hypertenze). Může být také označována jako preeklampsie.
 • Oper. porod - porod ukončen operační technikou.

Tabulka nynější těhotenství:
 • Kontrakce - stahy děložní
 • Hrdlo - čípek děložní (uzávěrový aparát dělohy)
 • Zoonózy - infekční onemocnění přenášená zvířaty
 • Glykosurie - přítomnost cukru v moči
 • Hb v III. trimestru 9g - snížená hodnota krevního barviva hemoglobinu
 • Hydramnion - množství plodové vody (oligohydramnion - malé množství plodové vody, polyhydramnion - velké množství plodové vody)
 • Nepravidelné polohy plodu - jiné uložení plodu než hlavičkou (KP - konec pánevní, příčka)


3. a. 4. strana těhotenské průkazky


Horní část tabulky:
 • Pánev - změření zevních pánevních rozměrů
 • BWR - vyšetření krve na syfilis
 • Skupina a Rh faktor matky
 • Protilátky - pokud je Rh faktor matky negativní, musí se vyšetřit častěji během těhotenství protilátky, zda se jich nevytvořilo větší množství, což by ohrožovalo život plodu.
 • Fenylketonurie - vrozená odchylka látkové výměny. Riziko, že by se mohla tato odchylka objevit u těhotné ženy je minimální, proto se tento test ne vždy provádí.

Dolní část tabulky obsahuje údaje zjištěné při pravidelných kontrolách v poradně:
 • datum, týden těhotenství, váha těhotné
 • otoky
 • vyšetření moči na bílkovinu a cukr
 • měření tlaku krve
 • zaznamenání pohybů plodu a později srdečních ozev plodu (OP)
 • výšku děložního fundu - růst těhotenství od spony stydké k nejvýše uloženému bodu dělohy
 • polohu plodu - hlavičkou, koncem pánevním či jinak
 • vnitřní nález - gynekologické palpační vyšetření děložního čípku, kolposkopické a cytologické vyšetření, které se provádí v počátku těhotenství v zrcadlech k vyloučení rakoviny děložního čípku.


5. strana těhotenské průkazky obsahuje záznamy o doplňujících vyšetřeních krve:


 • Triple test - pro případ vyloučení vrozené vývojové vady v 16. týdnu těhotenství (např. Downova syndromu)
 • Odběr krve na AFP - alfafetoprotein, který produkují fetální orgány (játra a žloutkový váček plodu)
 • Hladina HCG v krvi - choriový gonadotropin, který reguluje funkci žlutého tělíska v časném těhotenství
 • E - estriol - v II. polovině těhotenství posuzuje funkci placenty a stav plodu
 • vyšetření krve na HIV a žloutenku typu B


6. a 7. strana těhotenské průkazky obsahuje další tabulky a grafy (Gravidogram), z nichž lze vyčíst:


Hodnoty váhového přírůstku těhotné ženy - neměl být vyšší za celou dobu těhotenství jak 15 kg, v grafu označeno červeně.

SYMFYSA - FUNDUS - vzdálenost od spony stydké po nejvyšší bod těhotné dělohy (fundus). Průměrnou hodnotu označují nepřerušované linky.

CERVIX - SCORE (CS) - v dolní části dvoustrany je zeleně vyznačena tabulka, kde se zaznamenává stav uzávěrkového aparátu dělohy - děložního čípku. Normální čípek je tuhý, uzavřený v celé své délce 2 - 4 cm, směřuje dozadu = CS 0. Čím blíž je porod, tím více se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne, otevírá se, tlak plodu na uzávěrový aparát sílí. Stav čípku se hodnotí bodově, kdy malá změna je hodnocena 1, výraznější 2. CS je jejich součtem. Počítá se při každém gynekologickém vyšetření, výsledek se zapisuje do sloupku označeného příslušným týdnem těhotenství. Dole je vyznačena kritická hranice v jednotlivých týdnech, při jejím překročení hrozí předčasný porod či potrat. U donošeného těhotenství informuje CS o připravenosti porodních cest. Pokud je hodnota CS vyšší než 7 bodů, lze uvažovat o indukci porodu, tj. umělém vyvolání porodu.


8. a 9. strana těhotenské průkazky


Tyto dvě strany jsou určeny k záznamu ultrazvukových a kardiotokografických vyšetření (srdeční ozvy miminka) a stavu plodové vody.

Ultrazvuková vyšetření:

Na počátku těhotenství - k jeho potvrzení, určení délky těhotenství, stanovení předpokládaného termínu porodu. Ve 12. týdnu těhotenství je stanoven jeden z nejpřesnějších údajů termínu porodu, v této době je již prokázáno, že se jedná o živý zárodek (ASP+).

Ve 20. týdnu těhotenství - podrobnější ultrazvukové vyšetření, při němž se potvrdí, že srdce má 4 dutiny, je viditelné překřížení velkých tepen, uložení placenty, množství plodové vody, celkový vývoj plodu (páteř, ruce, nohy,...) a vyloučí se vrozené vývojové vady. V této době se dá u většiny případů určit i pohlaví plodu.

Užívané zkratky:
Viz. článek Zkratky používané při ultrazvukovém vyšetření.

Po 30. týdnu těhotenství - ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjišťuje např. uložení plodu a jeho váha, množství plodové vody, stav placenty, ...

Amnioskopie - posouzení plodové vody:
Jedná se o optickou vyšetřovací metodu, při níž se posuzuje kvalita (barva) plodové vody, a to většinou po termínu porodu.
 • Čirá s bílými vločkami - normální.
 • Zkalená nebo zelená - ohrožení pro plod, porod je vhodné uměle vyvolat.

Kardiografie - grafické zaznamenávání srdečních ozev plodu v závislosti na činnosti dělohy.


10. strana těhotenské průkazky obsahuje rady pro těhotné


Co si vzít s sebou do porodnice:
 • Těhotenskou průkazku, průkazku pojišťovny a občanský průkaz.
 • Oddací list - v případě, že těhotná žena je vdaná.
 • Není vdaná a bude udávat otce dítěte - potvrzení z matriky v místě bydliště. Zde na základě předložení rodných listů a občanských průkazů před matrikářem společně svými podpisy stvrdí prohlášení o otcovství a jménu dítěte.
 • Čerstvě rozvedená - v případě, že od rozsudku rozvodu neuplynula doba 300 dnů, bude narozené dítě i v případě, že je otcem někdo jiný, považováno za dítě jejího bývalého manžela. Této nepříjemnosti je vhodné předejít společným prohlášením se skutečným otcem dítěte.
 • Další informace viz. článek Co si zabalit sebou do porodnice.


11. a 12. strana těhotenské průkazky


Výsledky krevního obrazu (KO) - během těhotenství by se mělo provádět 2 - 3 krát.

Psychoprofylaxe - předporodní příprava, např. tělocvik pro těhotné.

Záznamy o hospitalizaci - krátké stručné zaznamenání pobytu v nemocnici během těhotenství.

Vyšetření u jiných odborných lékařů:
 • Zubní - vyšetření by měla absolvovat každá těhotná z důvodu možného zánětu v zubu, který je třeba včas ošetřit a tím zabránit rozšíření infekce do celého těla.
 • Obvodní a odborní lékaři - komplexní vyšetření se zaznamenáním anamnézy o těhotné (operace, alergie, infekční nemoci, trvale užívané léky,...) včetně EKG záznamu.Dětská výživa