Hodnotit / sdílet na:

Luteinizační hormon (LH)

Hormony jsou látky, které v lidském těle zajišťují růst a správné funkce jednotlivých orgánů a systémů. Jsou produkovány na různých místech v těle. Orgány, které hormony produkují, se nazývají žlázy s vnitřní sekrecí.

Luteinizační hormon (běžně užívaná zkratka LH) - vzniká v předním laloku hypofýzy (podvěsek mozkový) a řídí činnost pohlavních žláz. Patří mezi gonadotropiny - folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH), tento název je odvozen od primárního efektu na pohlavní žlázy (gonády) žen a mužů.

U žen působí ve vaječnících na žluté tělísko, je nutný pro tvorbu hormonů estrogenů a gestagenů a k vyvolání ovulace.

U mužů ovlivňuje tvorbu testosteronu ve varlatech.

Ovulační test funguje na bázi zjišťování LH v moči. Několik dnů před ovulací začne hypofýza ve zvýšené míře produkovat luteinizační hormon. K nárůstu hladiny LH v krvi a následně v moči dochází postupně. Svého vrcholu dosáhne 24-48 hodin před ovulací.

Tato výrazně zvýšená hladina LH působí jako spouštěcí mechanismus ovulace, tj. prasknutí zralého folikulu ve vaječníku. Z prasklého folikulu se uvolní vajíčko, které se přesune z vaječníku do vejcovodu a čeká zde na oplodnění.

Pokud je tedy ovulační test pozitivní (zpravidla se na něm objeví dvě stejně zřetelné barevné čárky), dojde k ovulaci za 24-48 hodin po provedení testu. Tímto testem lze tedy zjistit nejplodnější dny cyklu. Jde o nejvhodnější dobu pro pohlavní styk, v případě, že si žena přeje otěhotnět.

Zjištění hodnot luteinizačního hormonu v séru nebo moči pacienta má svůj význam při diagnostice dysfunkce pohlavních žláz, poruchách menstruačního cyklu, opožděném sexuálním vývoji. Pozor na předchozí radioizotopové vyšetření, které zkresluje výsledky vyšetření.

Zvýšené hodnoty LH se objevují například při:


  • primární dysfunkci gonád - pohlavních žláz žen i mužů
  • syndromu polycystických ovarií - zastavení ovulace, nepřítomnost menstruace, neplodnosti, ochlupení u žen na nezvyklých partiích
  • v postmenopauzálním období

Snížené hodnoty LH můžeme najít například při:


  • podvýživě
  • mentální anorexii (anorexie nervosa) - úmyslné hladovění, odmítání příjmu potravy, zkreslené vnímání vlastního těla
  • stresu
  • vrozené adrenální hyperplazii - nedostatečnost kůry nadledvin
  • nádorech kůry nadledvin
  • opožděné pubertě

dětský bazárek