Hodnotit / sdílet na:

Neplodnost a stres

V mnoha případech není problematické otěhotnění dáno skutečnou neplodností, ale pouze sníženou schopností oplodnění, která může mít nejrůznější příčiny. V případě snížené plodnosti je zásadní, aby dvojice plánovala pohlavní styk do doby maximální plodnosti ženy. Kvalitu a počet spermií pomůže do jisté míry zvýšit i sexuální abstinence v neplodných dnech.

Na důvody neplodnosti žen i mužů existuje hned několik názorů. Mnozí odborníci se domnívají, že se problém lidské neplodnosti zhoršuje. Jiní naopak přicházejí s názorem, že to s lidskou plodností není až tak zlé. Za jednu z hlavních příčin snížené plodnosti v dnešní moderní společnosti, považují tito odborníci antikoncepci. Ta dává ženě možnost odložit těhotenství až na pozdější věk, kdy už pravděpodobnost oplodnění je zhruba poloviční. Žena ve věku 38 let má tak šance otěhotnět dokonce už jen čtvrtinové. Tato skutečnost je výsledkem společenských změn, kdy děti nejsou pro všechny ženy samozřejmostí.

Existuje ještě třetí názor, kdy odborníci tvrdí, že pokles neplodnosti v poslední době skutečně je a jako nejčastější příčinu označují stres a faktory ekologické. Obecně panuje shoda, že závažnými dopady znečištění životního prostředí na lidské zdraví je rakovina a snížená kvalita spermatu.

Je však i prokázáno, že dlouhodobý stres vede k neurochemickým změnám, které mohou ovlivňovat uvolňování hormonů regulujících dozrávání a uvolnění vajíčka. Stres navíc velmi často narušuje přirozený spánkový rytmus a následný nedostatek spánku může narušovat denní hormonální rytmus včetně uvolňování hned několika hormonů účastnících se procesu oplodnění.

U žen tak pod vlivem stresu často dochází ke stažení vejcovodů a dělohy, s následným ovlivněním pohyblivosti a usazení oplozeného vajíčka.

U mužů fyzický i psychický stres může snižovat počet spermií, ale má vliv i na jejich pohyblivost a kvalitu.

Stejně tak jako stres může být příčinou neplodnosti, tak i dlouhodobá neschopnost otěhotnět vede ke stresu. Pár se tak ocitá v bludném kruhu, kdy veškeré snažení situaci jen zhoršuje.

Potřebná vyšetření, užívání hormonálních léků a pracné sledování cyklu často ohrožují přirozený sexuální život, ale narušují i vztah mezi partnery.

Snížení stresu vede ve většině případů nejen ke zlepšení partnerských vztahů, ale často se i normalizuje ovulační cyklus, zlepší kvalita vajíček u žen a spermií u mužů, čímž se určitě zvýší šance pro zdárné oplodnění a uhnízdění vajíčka.