Hodnotit / sdílet na:

Otěhotnění - umělé oplodnění

Každý nový lidský život začíná oplozením, při kterém dochází ke spojení spermie s vajíčkem. Je to takový malý zázrak, na jehož konci přijde na svět ten nejroztomilejší človíček, což si myslí všichni novopečení rodiče.

Bohužel stále roste počet žen i mužů, jenž nemohou z různých příčin počít přirozenou cestou vlastní dítě.

Trocha statistiky, z které vyplývá:

 • že každý 6. pár má problémy s otěhotněním
 • že příčina neplodnosti je ve 35% na straně ženy
 • že příčina neplodnosti je ve 25% na straně muže
 • že úspěšnost oplodnění metodou IVF může být až 35%
 • že 3 % z narozených dětí přicházejí na svět po umělém oplodnění

Na snížení plodnosti se podílejí jak okolní vlivy prostředí, tak i samotný životní styl párů, zejména:

 • kouření
 • pití alkoholu
 • přejídání se
 • odkládání těhotenství na pozdější dobu

Neplodností trpí v naší populaci asi 12% párů, což představuje významný problém z hlediska psychologického i finančního.

Za neplodný se považuje pár, který se bezvýsledně snaží o otěhotnění celý rok. Jednou z cest, jak takovým párům pomoci, je umělé oplodnění.


Metody umělého oplodnění


Dnes se používají nejčastěji tyto metody umělého oplodnění:

 • IVF - In vitro fertilizace (popis postupu oplodnění IVF)
 • ICSI - Intracytoplazmatická injekce spermie
 • Kryoembryotransfer (KET) - přenos rozmrazených embryí

* In vitro fertilizace (IVF) - odběr vajíček (oocytů), jejich oplození mimo tělo ženy (in vitro), a přenesení (transfer) vzniklých embryí do dutiny děložní.

* Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) jde o injekční dopravení vybrané spermie přímo do cytoplasmy vajíčka. Zvyšuje úspěšnost umělého oplození u párů s problematickými spermiemi, či protilátkami proti spermiím u ženy.

Průlom v léčbě neplodnosti přinesla metoda mimotělního oplodnění (IVF - in vitro fertilizace), která může párům pomoci při neprůchodnosti vejcovodů, nedostatečné produkci vajíček nebo při mužském faktoru neplodnosti.


Léčba neplodnosti mimotělním oplodněním IVF


K léčbě neplodnosti mimotělním oplodněním IVF se přistupuje, jde-li o:

 • Tubární sterilitu
 • Andrologicky podmíněnou neplodnost (subfertilita muže)
 • Sterilitu při endometrioze
 • Imunologicky podmíněnou neplodnost
 • Nevysvětlitelnou sterilitu (idiopatickou)
 • Sterilitu vyžadující darovaná vajíčka

* Tubární sterilita je onemocnění vejcovodů, které způsobuje jejich neprůchodnost, čímž se nemůže dostat oplodněného vajíčka do dělohy. Existují různě závažná poškození vejcovodů, každopádně je zde primární důvod k IVF.

* Andrologicky podmíněná neplodnost (subfertilita muže), při které je problém v tvorbě spermií (v jejich množství i v pohyblivosti). Díky mimotělnímu oplodnění existují testy, které umožňují vyšetřování jejich oplodňovací schopnosti. I zde je možné dle zjištěných výsledků typu onemocnění a příčiny zvolit vhodný postup léčby.

* Sterilita při endometrioze - diagnostikována u 60% žen s tímto onemocněním. Jedná se o ostrůvky děložní sliznice v dutině břišní.

* Imunologicky podmíněná neplodnost je způsobena přítomností protilátek, které jednak negativně ovlivňují přirozený transport spermií, ale dochází i k narušení spojení vajíčka a spermie při oplodnění. Současně tím může být negativně ovlivněn i vývoj zárodku.

* Sterilita idiopatická (nevysvětlitelná) je ta, jenž trvá déle jak tři roky a přitom jsou vyloučeny příčiny imunologické sterility i androgenní faktor. V těchto případech se doporučuje umělé oplodnění IVF.

* Sterilita vyžadující darovaná vajíčka je indikována hlavně u žen bez funkčních vaječníků. Léčba sterility pomocí darovaných vajíček může být použita i u žen se zachovalou funkcí vaječníků, u nichž byl však zjištěn syndrom defektních vajíček nebo byla opakovaně neúspěšná IVF vlastními vajíčky. Při léčbě sterility pomocí darovaných vajíček je nezbytná kompletní hormonální substituce cyklu. Účelem je dosažení hormonální podpory při nepřítomnosti těhotenského žlutého tělíska. Léčba darovanými vajíčky je velice úspěšná.