Hodnotit / sdílet na:

Nemocenské pojištění OSVČ

Změny v nemocenském pojištění na základě zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí s účinností od 1. 1. 2011.

Účast na nemocenském pojištění zůstává u OSVČ nadále dobrovolná. Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

S účinností od 1. 1. 2011 se mění sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4 % na 2,3 %. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn.

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

V roce 2011 byla minimální platba pojistného na nemocenské pojištění 92 Kč. Od ledna 2012 je stanovena minimální platba ve výši 115 Kč, a to z důvodu zvýšení všeobecného vyměřovacího základu. Pokud si tedy OSVČ nezvýšila platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. 2. 2012, kdy bylo splatné pojistné za měsíc leden 2012, alespoň na částku 115 Kč, zanikne jí k 31. 12. 2012 účast na nemocenském pojištění.

OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude od 1. 1. 2011 posouzena vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. A to i přesto, že mohou trvat důvody pro výkon pouze vedlejší činnosti. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového základu za předchozí kalendářní rok.

Pro rok 2013 činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti částku 1 890 Kč (v roce 2012 činilo 1 836 Kč).

Sjednotily se podmínky nároku na výplatu nemocenského, kdy nárok na výplatu vzniká vždy, jestliže účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události. Byla zrušena možnost zpětné přihlášky k nemocenskému pojištění do 8 dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti a nárok na výplatu nemocenského od prvního dne účasti na pojištění, jestliže přihláška byla podána do 8 dnů od zahájení činnosti.
dětský bazárek