Hodnotit / sdílet na:

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2011

Od 1. 1. 2011 se zvyšuje:

  • minimální i maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
  • maximální vyměřovací základ zaměstnanců

Tyto vyměřovací základy souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců, respektive jejich zaměstnavatelů zůstává stejný, neboť se odvíjí od minimální mzdy, která zůstává beze změn, tj. ve výši 8 000 Kč.

Nemění se ani pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), zůstává stejný i vyměřovací základ pro platbu pojistného státem.


Minimální vyměřovací základ OSVČ a měsíční zálohy od 1. 1. 2011


Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2011 činí průměrná měsíční mzda 24 740 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2011 je 12 370 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2011 činí po zaokrouhlení 1 670 Kč.

Zálohu ve výši 1 670 Kč musí poprvé za leden 2011 (nejpozději do 8. 2. 2011) uhradit OSVČ:

  • zahajující v roce 2011 samostatnou výdělečnou činnost
  • stávající OSVČ, jejichž zálohy v roce 2010 byly nižší než 1 670 Kč

Výjimkou jsou pouze osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.


Maximální vyměřovací základ OSVČ v roce 2011


Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2011 částka 24 740 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2011 tedy bude činit 1 781 280 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 148 440 Kč a maximální měsíční záloha na pojistné je stanovena na 20 040 Kč.

Tato nová maximální výši zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2010.

Maximální vyměřovací základ pro rok 2011 ve výši 1 781 280 Kč platí i pro zaměstnance, a to již od 1. 1. 2011.
dětský bazárek