Hodnotit / sdílet na:

Poporodní vyšetření novorozence

Po porodu je každý novorozenec pečlivě vyšetřen, aby byla včas odhalena případná, byť i drobná vrozená vada.

Poporodní vyšetření novorozence dětským lékařem zahrnuje:


 • zjištění velikosti fontanely (měkké místo na temeni hlavičky, druhé menší je v týlu)
 • prohlédnutí dutinu ústní, klíční kosti (někdy během porodu dojde k její zlomenině)
 • posouzení dýchání, činnosti srdce
 • prohmatání bříška
 • kontrolu pupečního pahýlu
 • prohlédnutí genitálu, zadečku, nožiček, páteře a zad
 • posouzení stavu kůže a očí

Během pobytu dítěte na novorozeneckém oddělení jsou novorozencům prováděna screeningová vyšetření, jejichž účelem je odhalit některé závažné vrozené vady.

Celoplošné screeningy novorozenců, tj. vyhledávací vyšetření, slouží k odhalení závažných nemocí dětí, které je nutno odhalit již v novorozeneckém věku. Tento screening je v České republice upraven legislativně.

Poporodní screeningová vyšetření novorozenců:


 • PKU - fenylketonurie - závažná metabolická vada ohrožující vývoj nervového systému, pokud se včas nepozná, vede k těžké psychomotorické retardaci (laboratorní vyšetření)
 • hypotyreóza - snížená funkce štítné žlázy, kdy nedostatek hormonů štítné žlázy vede u dítěte ke kretenismu, neboli k opoždění tělesného i duševního vývoje -těžká psychomotorická retardace (laboratorní vyšetření)
 • CAH - kongenitální adrenální hyperplazie - vrozená nedostatečnost funkce nadledvin, pokud se včas nepozná, vede k těžkým šokovým stavům s rozvratem vnitřního prostředí (laboratorní vyšetření)
 • UZ ledvin - ultrazvukové vyšetření ledvin - neprovádí se plošně, lze jím odhalit vrozené vady ledvin a močového systému
 • puls AF - jde o vyhodnocení pulsu velké stehenní tepny v levém třísle (souvislost s vrozenou vadou srdce)
 • kyčle - ortopedické vyšetření vrozené luxace kyčelních kloubů (vrozené vykloubení kyčelních kloubů, v případě, že by se vyšetření v tomto raném věku nedělalo a včas se nenasadila potřebná léčba, mohlo by dojít k poruše vývoje chůze nebo obtíží s chůzí v pozdějším věku
 • katarakta - zákal čočky (prosvícením lze odhalit vrozený zákal čočky) - bezbolestné nadstandardní vyšetření
 • vyšetření sluchu - screening vrozené hluchoty, vede k vyloučení vrozené hluchoty, která má za následek především opožděný vývoj řeči u dítěte - bezbolestné nadstandardní vyšetření

Cílem laboratorního screeningu je včasné odhalení celkem 13 závažných onemocnění, na které nelze jiným způsobem přijít a zahájit včas léčbu, která zabrání trvalému postižení takto nemocných dětí. K odběru suché kapky krve získané z patičky novorozence (laboratorní screening) dochází v období mezi 48. a 72. hodinou po porodu. Kapka krve se odebere na speciální papírek. Ten se po zaschnutí odesílá do specializované laboratoře, která vzorek vyšetří a pokud je výsledek abnormální, laboratoř informuje rodiče a ošetřujícího lékaře, který zajistí další postup.

Všechna uvedená vyšetření včetně případných komplikací zdravotního stavu dítěte během pobytu na novorozeneckém oddělení jsou zaznamenána ve Zprávě o novorozenci, kterou dostane maminka do rukou při propuštění z porodnice a následně ji odevzdá svému praktickému dětskému lékaři.

Současně obdržíte Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, kam se budou zaznamenávat všechna očkování, preventivní prohlídky, vyšetření a další důležité údaje týkající se zdravotního stavu vašeho dítěte od narození až do dospělosti. První zápis do zdravotního a očkovacího průkazu má být proveden ještě v porodnici. Jsou to prakticky údaje obsažené ve Zprávě o novorozenci.