Hodnotit / sdílet na:

Porod plodu koncem pánevním napřed (zadečkem napřed)

Porod koncem pánevním je situace, kdy se děťátko rodí napřed zadečkem. I když je tato poloha označována za polohu fyziologickou, vyskytují se při ní ve větší míře komplikace. Jde o porod rizikový, při kterém je ohrožena matka a především dítě.

Konec pánevní se v době porodu vyskytne asi u 3 - 4 žen ze sta. V naprosté většině případů je tato poloha dítěte spolehlivě diagnostikována ultrazvukovým vyšetřením ještě před začátkem porodu.

Porodník musí dobře zvážit vyhlídky na spontánní průběh porodu, přičemž bere v úvahu velikost plodu, prostornost pánve a porodnickou anamnézu. Rozhodování o způsobu porodu může být někdy velmi složité i pro zkušeného porodníka. Těhotenství, kdy je dítě uloženo koncem pánevním napřed, zejména u prvorodičky, je velmi často z preventivních důvodů ukončováno císařským řezem.

Určující pro provedení císařského řezu je:


  • rodí-li žena poprvé nebo již po několikáté
  • věk rodičky
  • prostornost pánve
  • velikost plodu
  • odtok plodové vody (u konce pánevního je předčasný odtok nevýhodný)
  • dřívější těhotenství - komplikace či těhotenské neúspěchy (spontánní potraty, postižené dítě v rodině, ...)

V některých případech je možno speciálním cvičením nebo zevními hmaty dítě v děloze pootočit, tyto metody však patří do rukou odborníků. Pokud se dítě rodí dokonce napřed nožičkami, je císařský řez téměř nevyhnutelný.