Hodnotit / sdílet na:

4 hlavní fáze porodu / 3 porodní doby

Důležitým mezníkem v životě každé ženy je bezesporu POROD.

Samotný proces porodu se dá rozdělit do první až třetí doby porodní, jenž má dohromady 4 fáze.

První doba porodní


(1) Otevírací fáze

Během této fáze už nejsou kontrakce nahodilé, ale opakují se v pravidelných intervalech, které jsou kratší než sedm minut. V podbřišku, ženy cítí táhlou bolest, která vystřeluje někdy až do zad, hýždí a stehen. Kontrakce vedou k pozvolnému roztahování děložního hrdla. To zatím dítěti bránilo dostat se na svět. Děložní hrdlo se nakonec rozšíří na mezeru potřebnou k porodu dítěte a to na cca 10-12 cm. Dojde k tomu tak, že hlavička dítěte se postupně zanořuje do porodních cest a tímto tlakem děložní hrdlo roztahuje. Tato první doba porodní končí zánikem děložního hrdla a vytvořením souvislého porodního kanálu.

(2) Přechodná fáze

Přechodná fáze je doba při níž dochází k zániku několika posledních centimetrů děložního hrdla. Děložní branka ještě není v tuto chvíli dostatečně připravena, takže nutkání ženy tlačit je kontraproduktivní. Stahy dělohy, které neustále sílí jsou už k nesnesení. Důvodem je i pozvolné otáčení dětské hlavičky. Ta se nyní posuvným, otáčivým a ohýbacím pohybem zanořuje hlouběji a hlouběji do porodních cest. Tato přechodná fáze je pravděpodobně tou nejnáročnější částí porodu pro všechny ženy. Bohužel jakékoliv tišící prostředky proti bolesti jsou v této chvíli již zbytečné, protože by už nestihly zapůsobit. Dítě se každou chvilku dostane z těla ženy ven.

Druhá doba porodní


(3) Vypuzovací fáze

V této fázi je děťátko vypuzeno z těla matky ven. Tato druhá doba porodní začíná v okamžiku dokonalého otevření děložního hrdla. Žena prožívá úlevu, může začít konečně tlačit a tak aktivně pomáhat přivést dítě na svět. Rodící žena, i když je už vyčerpaná a unavená, dostává přesto nový příliv energie a síly, má chuť zaujmout lepší polohu, dýchá, křičí a mnohdy i nadává.

Porodníci a porodní asistentky by měli v této době co možná nejvíce respektovat všechny zvukové a jiné projevy ženy. Velice důležité je správné dýchání rodičky. Hluboký nádech, zadržení dechu a silné zatlačení (do konečníku) v době kontrakce se střídá s mělkým zrychleným dýcháním a relaxací v době mezi stahy. Vzpřímená porodní poloha urychluje na rozdíl od polohy vleže druhou dobu porodní a nastávající maminky ji vnímají velice pozitivně.

Třetí doba porodní


(4) Vypuzení placenty

Když už je miminko na světě, pocítí rodička obrovskou úlevu a neskutečný pocit radosti a štěstí. Šťastná maminka vidí poprvé svoje dítě, slyší jak křičí, dýchá a jak okamžitě pátrá po prsu, když je vloženo do její náruče.

První přiložení dítěte k prsu je, stejně jako jeho první hodina života po porodu, mimořádnou událostí, která upevňuje pouto mezi dítětem a matkou. První kojení napomáhá k vypuzení placenty.

Porod placenty probíhá různě rychle v závislosti na tom, jestli lékaři urychlí její porod uměle (tlakem na dělohu, jemným popotahováním za pupeční šňůru a nebo injekcí oxytocinových nebo námelových přípravků) nebo zda vyčkají přirozeného průběhu.

Pupeční šňůra se může zasvorkovat a přestřihnout okamžitě po porodu dítěte, nebo se s přestřihnutím pupeční šňůry nespěchá a je provedeno teprve po dotepání pupečníkové krve. Existují zastánci obou těchto postupů.