Hodnotit / sdílet na:

Porodní plán

Porod miminka je malým zázrakem. Porodnice, porodní sály i samotný průběh porodu se oproti dobám minulým velice změnily směrem k lepšímu. Každá rodička si v současnosti může vybrat porodnici jakou chce. Může to být i porodnice v úplně jiném městě. Rodičky si mohou rozhodnout i o tom, jak a s kým prožijí první okamžiky života svého miminka. Každá matka má svoje práva, která musí respektovat do jisté míry i lékař. V žádném případě však při nich nesmí dojít k ohrožení života a zdraví rodičky a dítěte. Aby porod probíhal podle představ nastávajících maminek a pokud možno co nejlépe, mohou si nastávající maminky během těhotenství sepsat tzv. porodní plán.

Co to je porodní plán


Porodní plán je písemný seznam požadavků a přání rodičky, které by chtěla dodržet při svém porodu. Tento dokument vyjadřuje postoje rodičky k porodu a k péči o narozené miminko.

Porodní plán usnadňuje komunikaci mezi rodičkou a personálem porodnice. Lékař a porodní asistentka se z porodního plánu seznamují s úmysly ženy a jejího partnera.

Tvorba porodního plánu pomůže utřídit vlastní představy, postoje a přání. Každá porodní asistentka je ráda, když se může o rodičku postarat tak, aby byla spokojená. Porodní plán není povinný. Sepíše si ho pouze ten, kdo má o něj zájem. Jestliže si nevíte s tvorbou porodního plánu rady, ale chcete si ho s sebou do porodnice vzít, může Vám s jeho sepsáním pomoci dula, lektorka předporodní přípravy nebo i porodní asistentka. Porodní plán musí být pružný, musí dávat možnosti na výběr. Nikdo totiž předem neví, jak bude porod probíhat. Většina přání je splnitelná pouze v případě nekomplikovaného fyziologického porodu. Proto porodní plán musí být sepsán dobře, tak, aby fungoval i v případě komplikací.

Jak by měl porodní plán vypadat


Porodní plán je dokument, který vyjadřuje souhlas či nesouhlas se zdravotnickými úkony před i během porodu. Na porodním plánu nesmí chybět jméno rodičky, ročník, aby bylo srozumitelné komu porodní plán patří a na konci by neměl chybět podpis a datum. Na začátku dokumentu, by rodička měla popsat svůj obecný postoj k porodu, měla by vyjádřit to, čeho se obává, na čem jí záleží. V další části porodního plánu, by měla být napsána veškerá porodní přání, nejlépe rozčleněná podle fází porodu. Samostatná část porodního plánu by měla být tvořena péčí o miminko po porodu a po celou dobu pobytu v porodnici. Jestliže nastávající rodiče mají nějaká zvláštní přání týkající se zvyků, kultury a náboženství, měli by je do porodního plánu rovněž připojit.

Rozsah porodního plánu


Porodní plán by neměl překročit 1 stranu textu. Část textu, který se týká miminka, může být na listě dalším, nebo na samostatném zvláštním listu papíru. Struktura textu porodního plánu, může být různá. Závisí pouze na Vás. Text můžete rozdělit do jednotlivých bodů, odstavců nebo včlenit do tabulky.

Kdy porodní plán odevzdat


Porodní plán přineste do porodnice přibližně 1-2 měsíce před předpokládaným porodem. Porodní plán zkonzultujte s porodní asistentkou, která Vás upozorní, jestli nemáte v plánu něco nereálného, technicky nesplnitelného. Na základě tohoto posouzení lze porodní plán ještě přepracovat, doplnit apod. Některé porodnice nemohou určitá Vaše přání a požadavky splnit, např. porod do vody v porodnici, která nemá k dispozici vanu, nebo odběr pupečníkové krve.

Porodní plán v konečné podobě je potřeba odevzdat 2-4 týdny před termínem porodu do své zdravotní dokumentace. Kopii porodního plánu si vezměte s věcmi, které máte připravené do porodnice.

Co by měl porodní plán obsahovat


 • Kdo bude přítomen u porodu. Otec, prarodiče, kamarádka, sourozenci, dula, ...
 • Přítomnost studentů medicíny a zdravotní školy při porodu ano nebo ne. Bez Vašeho svolení nemají k porodu přístup.
 • Použití vlastního oděvu nebo erárního. Ve většině porodnic to nechají na přání rodičky.
 • Přirozený porod s porodní asistentkou nebo porod pod lékařským vedením. Připojte jestli chcete při porodu použít kleště. V některých případech je to ale zcela nezbytné.
 • Jestli chcete na vyprázdnění klystýr nebo YAL gel, nebo ani jedno.
 • Přejete-li si oholení hráze nebo ne. Nejjednodušší je se oholit sama doma.
 • Způsob anestezie v případě porodu císařským řezem. Epidural nebo celková narkóza.
 • Jaké pomůcky byste rády použily při porodu.Porodní stolička, balón, aromaterapie.
 • Pomůcky, které si přinesete s sebou. Relaxační hudba, pomůcky pro aromaterapii.
 • Jaké tišící prostředky jsou pro Vás přijatelné. Epidural nebo jiné tišící prostředky, homeopatie nebo pouze přirozené metody, jako je využití sprchy, masáží, akupresura nebo jiná poloha při porodu…
 • Kde chcete trávit druhou dobu porodní. Na porodním křesle, stoličce, ve vodě, ...
 • V jaké poloze chcete rodit. Vleže, ve dřepu, v kleče, ve stoje, ...
 • Přejete-li si urychlovat porod.
 • Je-li přijatelné vycévkování před tlačením nebo po porodu.
 • Jestli odmítáte nástřih hráze nebo s ním souhlasíte po konzultaci a v případě natržení.
 • Dotepání pupečníku nebo přestřižení pupeční šňůry otcem.
 • Darování pupečníkové krve.
 • Souhlasíte v případě potřeby s transfúzí?
 • Budete fotit nebo kamerovat porod?
 • Jestliže chcete miminko položit na břicho umyté nebo hned jak ho vyndají.
 • Zda si miminko přejete po porodu změřit či ne.
 • Není to tak důležité, a mohlo by to být pro miminko nepříjemné.
 • Přejete-li si přiložit dítě do 30 minut po porodu.
 • Přejete-li si samovolný porod placenty, pokud vše probíhá tak jak má.
 • U všech poporodních vyšetření dítěte je žádoucí přítomnost matky nebo otce.
 • Chcete-li použít plný nebo částečný rooming-in. Nadstandart.
 • Pokud nebude nutné, dítě nedokrmovat a když ano, tak pouze se souhlasem rodičů.

Závěr


Porodní plán by měl být stručný, srozumitelný a přehledný. Pokud v porodnici nebudou ochotni vyhovět Vašim požadavkům v těch nejdůležitějších bodech, raději si vyberte jinou porodnici. Porod je velice silným emocionálním zážitkem pro matku i pro otce pokud je přítomen, a proto si zasloužíte rodit tam, kde Vám to bude příjemné, tak kde vyhoví Vašim přáním a představám.