Hodnotit / sdílet na:

Test DNA aneb matka je vždy jistá, otec nejistý

DNA (= deoxyribonukleová kyselina) je nositelem genetické informace v buňkách. Pomocí DNA lze určit nejen otcovství, ale poodhalit i strom vašeho rodu, proto se někdy označuje jako test původu.

Jádro každé buňky lidského těla obsahuje 46 chromozómů. Lidský zárodek tedy potřebuje ke svému vzniku genetickou výbavu obou biologických rodičů. Budování základu nového človíčka vzniká spojením 23 chromozómů mužské spermie s 23 chromozómy ženského vajíčka.

Každá nově vytvořená genetická informace, zapsaná v DNA, je jedinečná a pouze s výjimkou jednobuněčných dvojčat se vždy liší od DNA jiného člověka. Tento genetický záznam je stejný ve všech buňkách lidského těla.

U testů určení otcovství musí být setření buněk sliznice dutiny ústní na testovací stěrku provedeno, jak otci, tak i potomkovi. Dnes tato metoda pomocí testu DNA patří mezi nejčastěji užívané a současně maximálně spolehlivé metody určování otcovství.

Vzorek pro DNA testy se odebírá pomocí štětečků, kterými se setře bezbolestně sliznice z vnitřní strany tváře. Na konci štětečků jsou štětičky, na kterých po stěru ulpí buňky, které se běžně u každého člověka uvolňují ze sliznice do slin. Z těchto štětiček jsou v laboratoři buňky uvolněny a z nich je dále izolována DNA.

Následně se vzorek přenáší na indikační odběrovou kartu. Malé tmavé řetězce DNA mají charakteristickou strukturu, která je následně porovnávána se strukturou rodičovské DNA. Jistota určení tohoto typu testu je 99.999%.

Není žádný rozdíl mezi DNA takto odebraného vzorku a DNA z buněk krve.

V populaci je přítomno 0,005% mužů (1:20.000), kteří by také mohli být otci daného dítěte. Čím více polymorfismů se tedy vyšetří, tím je získaná pravděpodobnost vyšší.

V případě, že všechny testované polymorfní markery jsou u domnělého otce a dítěte v souhlasu, mluvíme o potvrzení otcovství.

Všechny testy vylučující otcovství jsou automaticky provedeny dvakrát, aby byl závěr testu, "není biologickým otcem", spolehlivý na 100%.