Hodnotit / sdílet na:

Těhotenství - krevní hematom na děloze

S hematomem na děloze se setkáváme celkem často, může se objevit u těhotné ženy již v prvních týdnech po oplodnění vajíčka. I relativně velké hematomy se mohou vstřebat a těhotenství pak pokračuje až do termínu porodu. I když plod ve většině případů žije dál, jsou i případy, že dochází k okamžitému odúmrtí plodového vejce.

Hematom vzniká částečným odloučením plodového vejce od děložní stěny v místě, kde je s ní ve styku. Do takto vzniklého volného prostoru se vylije krev, která se změní v krevní sraženinu. Osud takovéhoto těhotenství je závislý zejména na dvou faktorech, a to na síle krvácení a do jaké míry se plodové vejce následkem krevní sraženiny odloučí od děložní stěny.

Velmi často vzniká krevní hematom pod placentou. Bývá doprovázen slabým krvácením nebo špiněním (tmavší krev) a někdy i pobolíváním podbřišku. Nedochází ale ke zkracování a otevírání čípku děložního. Vždy je vhodná návštěva lékaře, který na základě ultrazvukového vyšetření dokáže určit závažnost stavu a navrhne léčbu.

Základem terapie je klid na lůžku, a to buď doma, nebo v nemocnici. Nutnost hospitalizace se posuzuje podle rozsahu krevního výronu a anamnézy pacientky (opakované potraty a podobně). Jsou podávány hormonální přípravky k podpoře časného těhotenství, popř. léky zpevňujících drobné cévy.

Při opakovaných kontrolách se zjišťuje, zda se křivka velikosti hematomu zmenšuje, jsou-li zachovány životní projevy plodu a těhotenství má tak šanci na pokračování.

V případě, že dojde k odúmrtí plodového vejce, je jediným dalším postupem odstranění obsahu dutiny děložní kyretáží. Tento zákrok zaručí, že v děloze nevznikne nějaká zánětlivá komplikace a bude tak připravena na případné další těhotenství.

Větší počet takto komplikovaných těhotenství se objevuje u párů, jež se léčí pro neplodnost a poruchy reprodukce. Následuje tedy často po oplodnění některou z metod asistované reprodukce.
dětský bazárek