Hodnotit / sdílet na:

Vliv alkoholu na vývoj a poškození plodu

To, že alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu, věděli již ve starověku. Tehdy byly dokonce vydávány zákony, zakazující zplodit dítě v alkoholovém opojení. Alkohol lze považovat za toxickou látku, která může poškodit vajíčko i spermii, a to ještě před početím a následně i vyvíjející se embryo. Je tedy třeba, aby byly těhotné ženy o těchto následcích důrazně informovány a v zájmu dítěte respektovaly zákaz požívání alkoholických nápojů v jakékoliv formě.

Prenatální působení alkoholu na plod může způsobit množství zdravotních poruch. Alkohol může být i příčinou nitroděložního odumření plodu a může vyvolat různé deformace plodu, od menších ve vývoji obličeje až po těžké poškození mozku a srdce.

Míra poškození závisí na:


  • hladině alkoholu v krvi matky,
  • délce působení alkoholu,
  • stravovacích návycích matky,
  • individuální citlivosti.

Porucha nervového vývoje spojená s prenatálním působením alkoholu se nazývá (ARND - Alcohol-related neurodevelopmental disorder). Lidé s ARND mohu mít funkční nebo mentální problémy. I když nemají žádné typické obličejové znaky ani poruchy růstu, mají problémy s pamětí, pozorností, učením a mají špatnou kontrolu chování.

S alkoholem jsou spojené i novorozenecké funkční poruchy (ARBD - Alcohol-related birth defects). Lidé s ARBD mají různé orgánové malformace - problémy se srdcem, ledvinami, tvorbou kostní hmoty a sluchem.

Nejtěžší projev konzumace alkoholu během těhotenství se nazývá fetální alkoholický syndrom (FAS). Nejzávažnějším důsledkem konzumace alkoholu pak může být smrt plodu.

Je nutné si uvědomit, že FAS je stálou záležitostí. Ovlivňuje všechny stránky života dítěte i život celé jeho rodiny.

FAS - jedna z hlavních známých příčin mentální retardace a defektů u novorozenců. Dochází k poškození mozku plodu, dítě s FAS je tak celoživotně fyzicky a mentálně postižené. Děti alkoholiček mají opožděný duševní vývoj a pomalý růst.

Děti s FAS mají špatnou kontrolu chování, problémy s učením, pamětí, pozorností, komunikací, zrakem a sluchem. Takové dítě neudrží krok s ostatními vrstevníky, což často vede i k problémům ve škole.

Základní znaky pro FAS nebo ARND:


  • Pre- nebo postnatální opoždění růstu - nízká porodní váha, zpomalené nabírání váhy nezapříčiněné výživou a nepoměr váhy vůči výšce.
  • Abnormální obličejové rysy - úzké štěrbiny mezi víčky, plochý horní ret, plochá prohlubenina horního rtu, ploché tváře.
  • Opožděný duševní vývoj - funkční nebo mentální problémy (mentální retardace, nižší IQ).
  • Poruchy funkce a vývoje CNS - menší velikost lebky při narození, strukturální abnormality mozku, neurologické více nebo méně závažné znaky (porucha motorických schopností, nedoslýchavost, poruchy chůze, špatná koordinace očí, rukou, porucha spánku, problémy s denním režimem, hyperaktivní chování).

Podle průzkumů se v západních zemích ARND a ARBD vyskytují asi třikrát častěji, než FAS.