Hodnotit / sdílet na:

Pneumokok

Pneumokokové onemocnění se šíří kapénkovou infekcí. Jde o bakterie (v dnešní době je známo více než 90 typů pneumokokových bakterií), které se vyskytují všude kolem nás a osídlují u mnoha lidí oblast nosu a hltanu. Nejčastěji se s nimi setkáváme jako s průvodci infekcí horních dýchacích cest. Toto onemocnění se přenáší především kýcháním, kontaktem úst a rukou, k čemuž nejsnadněji dochází právě v dětském kolektivu.

Pneumokokové onemocnění členíme na dva typy:


  • Invazní - U rizikových skupin, mezi něž se řadí malé děti (do 5 let), starší lidé (nad 60 let) a osoby se sníženou imunitou, způsobují invazní typy pneumokokové bakterie dokonce velmi těžké, životu nebezpečné onemocnění. Mohou být příčinou těžkých onemocnění, jako je zápal plic, otrava krve nebo dokonce zánět mozkových blan. Nejzávažnější invazivní pneumokokové onemocnění (IPO) je meningitida, bakteriémie, sepse a pneumonie s bakteriémií.
  • Neinvazní - neinvazivní formy infekce sice děti na životě neohrožují, ale způsobují zánět středního ucha, což s sebou přináší riziko zhoršení sluchu a zánět vedlejších nosních dutin, opakující se bronchitidy. Léčba vyžaduje antibiotika.

Projevy onemocnění


Příznaky jsou na počátku velmi podobné chřipce, ale s vysokou teplotou, takže se jim zpočátku nevěnuje potřebná pozornost. Jelikož se u nás neprovádí odběry krve při vysokých teplotách nebo jen zřídka, jsou dětem předepsána jen běžná antibiotika.

Prvním varovným příznakem je tak až nedostavující se očekávaný účinek antibiotik nebo jiných léků na snižování horečky. Léčba se tak nejen zbytečně prodlužuje, jelikož nebezpečné bakterie dál útočí a to ještě s větší silou, ale pacient může po dvoudenních horečkách upadnout do bezvědomí, které mnohdy končí doživotními následky (např. neurotické poškození a jiné trvalé poškození zdraví) nebo dokonce i smrtí.

Preventivní očkování


Jedinou obranou jsou správně cílená antibiotika, ale mnohem šetrnějším a hlavně účinnějším způsobem je preventivní očkování, kde platí, čím dříve, tím lépe. Vhodné je poradit se s dětským lékařem, u něhož je dítě registrováno!

V ČR je momentálně nejznámější očkovací látka, proti pneumokokovými infekcím Prevenar. Tato nová očkovací látka, je jediná, která dokáže ochránit již děti v kojeneckém věku, přesněji od 2. měsíce života. Vakcína Prevenar je však určena dětem až do 5 let.

Další vakcínou dostupnou u nás již delší čas je Pneumo 23. Tato vakcína je vhodná až pro děti od 2 let a dospělé. Pneumo 23 má širší spektrum pokrytí než Prevenar.

O možnostech a vhodném očkování se poraďte s dětským lékařem, u něhož je vaše dítě registrováno!