Hodnotit / sdílet na:

Úplavice

Původcem bacilární úplavice (shigelózy) jsou tyčinkovité bakterie rodu Shigella. Nejnebezpečnější je Shigella dysenteriae.

Naopak amébní úplavice (entamoební úplavice) je způsobována prvokem Entamoeba histolytica (měňavkou úplavičnou).


Bacilární úplavice


Úplavice je jedna z nejnakažlivějších bakteriálních střevních nákaz, k onemocnění stačí dávka okolo 200 bakterií. Jedná se o výlučně lidské onemocnění, zdrojem nákazy je tedy jiný člověk, do těla se dostává ústy. Původce onemocnění je vylučován stolicí nemocného.

Závažnost je ovlivněna věkem pacienta, velice záleží i na rychlosti a míře dehydratace organismu.

Nemoc se nejčastěji přenáší:

 • z člověka na člověka
 • potravinami
 • pitnou vodou
 • přes kontaminované předměty
 • mouchami na krátké vzdálenosti

Infekce se snadno přenáší znečištěnýma rukama na všechny předměty, se kterými ruce nemocného přicházejí do styku, jako jsou kliky u dveří, vodovodní kohoutky, ručníky, ruce jiných osob nebo kontaminované potraviny.

Toto vysoce nakažlivé onemocnění se projevuje:

 • vysokými teplotami
 • křečemi a svíravými bolestmi břicha
 • vodnatými průjmy s příměsí hlenu a krve

Inkubační doba činí 1-5 dní. Bakterie napadají tlusté střevo a vytvářejí nebezpečné toxiny. Hrozí silná dehydratace a u extrémně těžkých případu protržení střevní stěny.

Hygienická doporučení:

 • omezit kontakt s dalšími osobami (návštěvy příbuzných, sousedů, diskoték, koupališť, atd.)
 • dodržovat osobní hygienu, zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před každým jídlem
 • dodržovat správné hygienické návyky při přípravě potravin, které se tepelně nezpracovávají (zelenina, ovoce, salámy, uzeniny)
 • provádět denně dezinfekci rukou, povrchů podlah, předmětů, prádla, klik a hygienických zařízení (WC, vany, umyvadla)
 • ochrana potravin před mouchami a jiným hmyzem včetně odstraňovaní odpadků (hubení, síta do oken, poklopy na nádoby)
 • pravidelné kontroly pracovníků v potravinářském průmyslu (při onemocnění nesmí provádět dočasně tuto činnost)

Léčba

Léčba se provádí u lehčích průběhů pomocí Endiaronu, u těžších případů je nutné nasadit antibiotika. Důležitá je dieta a nahrazování ztracených tekutin.

Děti z rodin, kde se vyskytlo onemocnění bacilární úplavicí, mohou docházet do předškolních a školních zařízení až po 2-3 negativních vyšetřeních stolice.


Amébní úplavice


Přenos nákazy je podobný jako u bakteriální.

Měňavka úplavičná žije v tlustém střevě, kde se vyskytuje ve dvou formách:

 • Ve formě menší (minuta), kterou se rozšiřuje a je pro organismus prakticky neškodná.
 • Ve formě větší (magna), kterou se za určitých okolností začne v tlustém střevě tvořit, následně napadá střevní epitel a proniká do tkání a krevního oběhu. Pomocí krevního oběhu se roznáší po celém organismu.

Nemoc se projevuje podobnými příznaky jako bakteriální úplavice, mohou se však vyskytnout i jaterní abscesy.

Léčba

Léčba se provádí antibiotiky, jaterní abscesy je nutno chirurgicky odstranit. Nutno dbát na dietu a doplnění tekutin. Prognóza je při dosažitelnosti lékařské pomoci dobrá, jinak závisí na formě nemoci a stavu pacienta.