Hodnotit / sdílet na:

Popáleniny

Popáleniny jsou nejen nepříjemným, ale mnohdy i velmi nebezpečným zdravotním poškozením. Závažnost popáleniny se určuje podle intenzity poškození kůže a podkožních částí. Menší popáleniny ochlazujeme studenou vodou, zakryjeme sterilním krytím.

Volně prodejné léky na lehké popáleniny:


 • zklidňující bylinkové masti, gely a krémy s obsahem aloe, heřmánku, třezalky, měsíčku
 • masti na popáleniny zklidňující podráždění a urychlující regeneraci kůže (např. s panthenolem, zinkem, apod.), s obsahem jódu k dezinfekci
 • obvazový materiál
 • náplasti na popáleniny

K podpoření léčby a na ochranu před infekcí je vhodné užívat při každém popálení hodně vitamínu, minerálů a jiných doplňků.

U popálení jde o poškození kůže způsobené například:


 • suchým teplem (plameny, horké spotřebiče, kamna, cigarety, apod.)
 • elektrickým proudem
 • chemickými látkami, žíravinami
 • vdechnutím horkého vzduchu
 • tekutinami
 • chladem (přímý kontakt se zmrzlým kovovým povrchem, tekutým dusíkem)
 • poškození vlhkým teplem - opaření (horká tekutina nebo tuk, vlhké horko)

Popálení může být lehké i těžké, podle toho je rozdělujeme na popáleniny:


 • prvního stupně - postiženy jsou pouze povrchové vrstvy kůže se zarudnutím a palčivou bolestí a většinou nedojde k tvorbě puchýřů (např. poškození kůže slunečním zářením).
 • druhého stupně - postihuje částečně i hlubší vrstvy kůže (podkoží) a provází je tvorba puchýřů s nebezpečím následné infekce. Bolest je výraznější, může se dostavit až stav šoku.
 • třetího stupně - dochází k poškození nejen všech vrstev kůže a podkoží, ale často je zasažena i svalová tkáň, cévy, nervy i kosti. Vrchní vrstvy kůže jsou odumřelé, kůže je voskově bílá, někdy až zuhelnatělá. Vzniká i šokový stav. Tento typ spálenin vyžaduje co nejrychlejší specializované nemocniční ošetření. Léčba bývá složitá, často spojená s transplantací kůže.

Lékařská pomoc u popálenin


U popálenin třetího stupně vždy a u popálenin druhého stupně většinou, voláme ihned lékařskou pomoc. Důležité je sledovat základní životní funkce poškozeného (stav vědomí, dýchaní, krevní oběh). V případě, že základní funkce selhávají, je nutné zahájit první pomoc (resuscitaci). Nejprve odstraníme vše, co se dotýká postižených oblastí, ale neodstraňujeme to, co je přichyceno k ráně. Popáleniny překryjeme sterilním krytím, popálené končetiny znehybníme, postiženého uložíme do protišokové polohy.

Protišoková poloha:
Při šokovém stavu uložíme postiženého na záda a nohy mu podložíme do výšky nejméně 30 cm nad zem. Cílem této polohy je centralizovat krev do střední části těla.
dětský bazárek