Hodnotit / sdílet na:

Poruchy sluchu u dětí

Sluch významně ovlivňuje správný vývoj dítěte, proto je velmi důležité, aby byla případná porucha odhalena včas. Tato porucha zpozdí psychomotorický vývoj dítěte i vývoj řeči, ztíží i kontakt dítěte s okolím. Čím dříve je porucha odhalena a léčena, tím menší mohou být škody na vývoji.

Zjištění rozsahu poruchy sluchu není snadné a i při současném systému vyšetřování pomocí reakcí dítěte na zvukové podněty nedochází vždy včas ke stanovení správné diagnózy. Je dobré, pokud je porucha sluchu diagnostikována v prvních třech měsících života a dítě dostane sluchadla nejpozději do půl roku věku.

Pokud nedojde k rozvoji řečových schopností, jelikož ztráty sluchu jsou opravdu velké a rodiče si přejí vychovávat dítě mluvenou řečí, měla by být zvážena možnost aplikace rehabilitační pomůcky sluchu (kochleárního implantátu), a to nejlépe do konce druhého roku života.

Na možnou poruchu sluchu dítěte mohou mít vliv nejen dědičné dispozice, ale i průběh těhotenství a samotný porod. Je prokázáno, že plod je schopen reagovat na sluchové podněty již v osmém měsíci těhotenství. I když všechny děti procházejí po narození vyšetřením sluchu, tak screening sluchu se v ČR celoplošně zatím neprovádí.

Zkuste si tedy zpětně projít dobu, než přišlo vaše děťátko na svět, zdravotní rizika po porodu, včetně rodinné zdravotní anamnézy.

 • Průběh těhotenství
  • Prodělané virové infekce, výskyt zarděnek u matky.
  • Konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek u matky.
 • Zdravotní rizika dítěte od porodu do 28. dne života
  • Porodní váha byla nižší než 1,75 kg.
  • Nutnost pobytu na novorozenecké jednotce intenzívní péče po dobu delší než 2 dny.
  • Novorozenecká žloutenka a hrozba transfúze nebo dokonce její provedení.
  • Intravenózní podávání antibiotik.
  • Prodělaný zánět mozkových blan (meningitida).
 • Zdravotní rizika dítěte od 29. dne do 2 let života
  • Infuzně podaná antibiotika.
  • Prodělalo meningitidu.
  • Vyskytla se neurologická porucha.
  • Utrpělo vážný úraz s frakturou lebky provázený krvácením z ucha nebo bez krvácení.
 • Rodinná anamnéza
  • V rodině jsou jedinci s poruchou sluchu, která byla přítomna nebo se rozvinula již v raném dětství.

Pokud se vám zdá, že se sluchem vašeho dítěte není vše v pořádku, otestujte i projevy dítěte podle následujících kritérií v určitém věkovém vývojovém stádiu.

 • Reakce kojenců na zevní podněty (období od narození do 6. měsíce života)
  • Nereaguje úlekem, pohybem, pláčem ani jiným způsobem na nečekané hlasité zvuky.
  • Neotáčí hlavu ve směru zvuku.
  • Neprobudí jej okolní hluk.
  • Nenapodobuje zvuky okolí.
  • Pokud pláče, nelze jej utišit pouhým hlasem.
 • Reakce kojenců na zevní podněty (období od 6. do 12. měsíce života)
  • Nežvatlá, pokud již žvatlalo, tak žvatlání v období možné poruchy sluchu ustává.
  • V období kolem 1 roku pokud mu pohybem nepředvedeme, tak na samotnou výzvu nereaguje, aby předvedlo jednoduché činnosti, jako je paci - paci, pa - pa a podobně.
 • Reakce batolat mladšího věku na zevní podněty (období od 13. měsíce do 2 let věku)
  • Na slabé zavolání se neobrací ani nereaguje ve směru hlasu.
  • Nevěnuje pozornost zvukům z okolí ani není schopno rozeznat, odkud zvuk přichází.
  • Nenapodobuje jednoduchá pojmenování pro známé osoby a věci kolem sebe.
  • Nevyjadřuje se a nemluví obdobně jako ostatní děti téhož věku.
  • Neupoutá ho televize, pokud je puštěna na normální hlasitost a přitom dítě nevidí na obrazovku.
  • Nedochází u něj k postupnému zlepšení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností pro komunikaci s okolím.

Zjistíte-li, že uvedené situace (projevy) odpovídají přesně tomu, jak vaše dítě reaguje a jak se chová, navštivte co nejdříve vašeho pediatra, který vás pošle na vyšetření k odbornému lékaři na ORL. Pokud se na poruchu sluchu přijde včas, má vaše dítě větší šanci své zpoždění rychle dohnat.